Bra miljöval el

För andra året i rad har Energi Sverige sålt mest Bra Miljöval El i Sverige!

Vi är stolta över att ännu en gång toppa listan på företag som sålt mest Bra Miljöval El.

Under 2015 lyckades vi sälja 1,340 TWh Bra Miljöval, en ökning från 2014 då vi som nummer ett sålde 1,2 TWh.

" Vi är stolta och glada över att även 2015 klarat utmaningen att i samarbete med Naturskyddsföreningen sälja Bra Miljöval El till många av våra kunder. Vi ser vårt arbete som ett bra bidrag till en bättre miljö och vi är väldigt tacksamma att även våra kunder känner detta ansvar och på sitt sätt vill bidra till en ökning av användandet av grön el", säger Ulf Dahlin VD Energi Försäljning Sverige.

Tack vare våra kunders inköp och vår försäljning om 1340 GWh el märkt Bra Miljöval avsätts 3,7 miljoner (nästan fyra miljoner!) till miljöförbättrande projekt och energieffektiviseringsåtgärder. Pengar som ytterliggare kan bidra till en förbättring när det gäller vår miljö och vårt miljötänk.

"1340 GWh är väldigt mycket miljömärkt el och ett tydligt bevis på att Energi Sverige är bra på att berätta om Bra Miljöval, vilket är väldigt glädjande tycker vi"  säger Magnus Jonsson, Naturskyddsföreningen /Bra Miljöval

El som är miljömärkt med Bra Miljöval skiljer sig från "vanlig" förnybar el genom att den även tar stor miljöhänsyn utöver att vara förnybar. Exempel på sådan hänsyn är att vattenkraft måste följa vattendragens naturliga flöden och vindkraft inte får stå i känsliga naturområden.

"Som elhandelsföretag fokuserar vi på företagsförsäljning mot industriföretag, fastighetsbolag, kommunal verksamhet och andra energibolag. Det är mycket glädjande att vi inte bara en gång, utan två, kunnat visa att vi kan göra skillnad tack vare våra kunskaper kring möjligheterna med Bra Miljöval och även visa vilken kvalitet detta kan innebära för våra kunder. Detta är ännu en hedrande förstaplats och vi är fortsatt fast beslutna att arbeta hårt för att stanna kvar i toppen", fortsätter Ulf Dahlin.

Energi Sverige har licens att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att Naturskyddsföreningen har godkänt bolagets ansökan att tillhandahålla miljömärkt el – det vill säga el som produceras efter strikta miljökriterier. I dessa kriterier ingår bland annat:

  • Att all el är förnybar
  • Att vattenkraft inte torrlägger vattendrag
  • Att vindkraft inte slår ut känsliga naturområden
  • Att biobränslen kommer från kontrollerade och godkända avverkningar

Kriterierna är noga avvägda och lika för alla elproducenter, och producenterna kontrolleras årligen. I kraven ingår även att respektive elbolag för varje kWh såld el gör en avsättning till:

  • Miljöfonden
  • Energieffektiviseringsfonden
  • Investeringsfonden

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga inom vår bransch. Som ett av Nordens ledande energihandelsbolag är begreppet med oss dagligen, både i form av regleringar som vi behöver anpassa oss till, och möjligheter för oss att driva en positiv utveckling.