Ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Den visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Har ni valt en av våra gröna produkter, Bra Miljöval El eller GOO köper ni 100% förnybar energi. För oss är miljö och hållbarhet viktigt och vi gör därför så mycket vi kan för att produktionen av grön el ska öka.

Enligt lag har ni som elanvändare rätt att få information om ert elinköps ursprung och den miljöpåverkan elproduktionen medför. Eftersom en energimix är under kontinuerlig förändring redovisas ursprunget för föregående kalenderår. Företagskunder hos Energi Försäljning Sverige som inte har gjort något aktivt miljöval tilldelas NordPools residualmix.

Energi Sveriges energimix 2016

Nordpools residualmix 2016

 

 

 

 

Miljöpåverkan

Energi Sverige
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,000568
CO2 (g/kWh) 186,95

NordPool
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,001065
CO2 (g/kWh) 350,51