Vi ser en styrka och stolthet i att hjälpa andra när vi kan

Vi på Energi Sverige har under 2016 valt att med vårt CSR-arbete stötta Stefan Paulssons Cancerfond och Star for Life. Två organisationer med ett klart syfte att hjälpa barn som befinner sig i en svår och utsatt situation. Kan vi med vårt bidrag hjälpa något barn till en bättre och enklare tillvaro med lite extra glädje så gör det oss stolta och ödmjuka inför deras svårigheter.

Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och stöd åt cancersjuka, att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar samt därmed jämställda ändamål.
Pengarna till Stefan Paulssons Cancerfond används bland annat

  • inom forskning för att förbättra vård av cancerdrabbade barn och unga människor
  • till speciella och unika cancerforskning projekt i Sverige

Stefan Paulssons Minnesfond, driver Stefans Stuga i Sälen där cancerdrabbade familjer har möjlighet till rekreation. Stugan drivs i Stefans anda med Omtänksamhet, Generositet, Engagemang och Glädje.

Star for Life

Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de skall kunna förverkliga sina drömmar. Vi har utvecklat en unik metodik för att åstadkomma detta och vi kan i externa utvärderingar visa på mycket goda resultat.

Star for Life har som vision att motivera och inspirera ungdomar till bättre liv och en ökad framtidstro. Ungdomar stimuleras att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa. I Sydafrika och Namibia används programmet för att minska spridningen av hiv och aids. Organisationen bedrivs utan vinstsyfte och är politiskt och religiöst oberoende.

Sedan starten 2005 har 300 000 elever på 3 kontinenter gått genom programmet och vi finns idag i 101 skolor i Sydafrika, 20 i Namibia, 11 i Sverige och 1 på Sri Lanka. Vi når idag över 100 000 elever.

Läs mer på StarforLife