Elförbrukning

Vår kunskap är er styrka

På Energi Sverige har vi specialiserat oss på att leverera el till företag. Våra främsta målgrupper är tillverkande industri, fastighetsbolag, offentlig sektor och andra energibolag. Vi erbjuder ett gediget utbud av tjänster för att hjälpa våra kunder hitta de bästa lösningarna oberoende av om det är mindre företag eller stora städer. Tack vare engagerade medarbetare och välutvecklade system blir vi en del av våra kunders värdekedja.

Elmarknaden är en marknad i ständig rörelse, med nya krav och regelverk kan förutsättningarna förändras med kort varsel. Vi har tack vare välutvecklade system lyckats att snabbt anpassa oss i tider av förändring. Med aktiv förvaltning och en välutvecklad Online tjänst samt ett unikt One Stop Shop koncept kan vi på ett effektivt sätt hantera våra kunders utmaningar. Med One Stop Shop konceptet har vi också utökat möjligheten att professionellt hantera våra internationella kunders behov över landgränserna.

Vårt fokus ligger alltid på att bygga värdeskapande relationer med våra kunder samt förtjäna våra intäkter!

Vårt erbjudande till dig som kund

Vi har ett gediget och väl genomarbetet produktutbud som kan modifieras i detalj efter dina kundönskemål. Vi arbetar alltid för att hjälpa dig som kund hitta det avtal som passar er verksamhet bäst. Här spelar våra säljares kunskap och rådgivning en stor roll.

Våra förvaltare eliminerar oförutsedda prissvängningar med långsiktigt tänkande och noggrann bevakning av marknadsfaktorer.

Många företag som tecknar elavtal med oss har, förutom hög förbrukning, ofta många uttagspunkter där allt för mycket tid och pengar läggs på att administrera nät och elfakturor. Vi har lösningen på det, ett tillägg i elavtalet, där vi samfakturerar nät- och elfakturor.

 Våra styrkor

Kunskap

Kraft

Kvalitet

Kundfokus

Flexibilitet

Engagemang