Elproduktion

Vår överblick är din trygghet

Energi Sverige följer rörelserna på elmarknaden dag och natt  för att ge dig bästa möjliga rådgivning om  finansiella prissäkringar och riskhantering. Med oss som samarbetspartner, får du en kunskapsbas, som gör det lättare att fatta de rätta besluten.

Energi Sverige erbjuder ärlig, rak och dedikerad rådgivning om möjligheterna med olika energikällor både just nu och för framtiden. Tack vare vår översikt över utvecklingen i marknaden  kan våra kunder alltid planera sin verksamhet och optimera möjligheten till vinst.

Är du elproducent?

Då kan vi hjälpa dig med balansansvaret för din produktion. Genom oss kan du både sälja din produktion och köpa din el med bara en kontakt. Balansansvar för vindkraftsproduktion är ett av våra stora område och vi har idag balansansvar för närmare 500 vindkraftverk.

Vårt erbjudande:

  • Bra tjänster för dig som microproducent, med betalt för överproduktion och bra elavtal för konsumtion samt en effektiv administration av elcertifikat och ursprungsrätter. 
  • Möjlighet till både fastpriser på produktionen samt portföljförvaltning för större parker. Vi kan kombinera strategier med din förbrukning för att få ett så bra elpris som möjligt. 
  • Balansansvar för andra produktionsslag kombinerat med mjukvara som optimerar ditt resultat.

Kontakta oss för rådgivning!

Claudia Vintr Energy Risk Adviser