Fakturaservice

Energi Sverige Fakturaservice är en tjänst för företag som vill öka kvaliteten på sin fakturahantering och få hjälp med avstämningen av nät- och elfakturor. Tjänsten innebär att fakturaflödet minskar genom att Energi Sverige hanterar nätfakturan och vidarefakturerar nätkostnaden på elhandelsfakturan.

Med vår Fakturaservice får ni hjälp att säkerställa kvaliteten på nätfakturor genom att vi kontrollerar pris och volym. Vid eventuella fel på nätfakturorna är det vi som tar diskussionen med nätbolaget så ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Efter genomförd kontroll skickar Energi Sverige en specifikationsfil över nätkostnaderna till er, samt om så önskas, en fil med bokföringsuppgifter till kontaktpersoner i samarbetsbolaget.

Energi Sverige Fakturaservice ger dig

  • Förenklad fakturahantering med ett minskat fakturaflöde
  • En fakturaspecifikationsfil i stället för ett större antal fakturor och möjlighet till bokföringsfil
  • Bättre och mer hanterbar kontroll på era anläggningar

Vi gör din fakturahantering enklare. Kontakta oss!

Johanna Nilsson Management Coordinator
Michael Bertoli Client Coordinator - Invoice Services