My Energy

Som kund eller samarbetspartner till Energi Försäljning Sverige får du tillgång till vårt webbaserade statistikprogram My Energy.

Statistik

I My Energy finns möjlighet att söka och sortera bland era anläggningar för att följa energiförbrukning över tid. Det är möjligt att ta fram statistik ner till timnivå för timmätta anläggningar och ner till månadsnivå för månadsmätta mätare.
För samtliga mätare går det att få fram månads-, kvartals- och årsförbrukning förutsatt att Energi Sverige levererat elen under den valda perioden. Du kan enkelt skapa egna anläggningsgrupper för en bättre överblick.

My Energy är ett flexibelt statistikverktyg, till stor hjälp för den som aktivt vill arbeta med energieffektivisering och energibesparing. Statistiken visar tydligt om besparingsåtgärderna varit effektiva. Statistiken visas i grafer och tabeller och kan exporteras till Microsoft Excel.

Fakturor

Här har du överblick över alla dina fakturor och gjorda inbetalningar. Du kan enkelt plocka fram varje anläggnings elfaktura för en viss period.

Marknadsinformation

Du finner daglig marknadsinformation och historiska elpriser. Du kan ta del av vårt nyhetsbrev Energinytt med den senaste veckans utveckling på elmarknaden.

Prisbevakning

Du kan lägga in egna bevakningsnivåer för elinköp. När önskad nivå nås informeras du på SMS eller mail och du kan ta kontakt med oss för en eventuell säkring av ditt elpris.

Rapporter

Som finansiell kund ser du dina portföljrapporter i My Energy, dessa laddas kontinuerligt upp i programmet.

Vill du få inloggning till My Energy? Maila oss kundnamn, kundnummer och e-mail.