Vår miljö

I Energi Danmark gruppen har vi en allmän miljö- och klimatpolicy som bidrar till utvecklingen av förnybar energi och vi uppmuntrar våra kunder att göra detsamma. Genom att erbjuda miljövänliga alternativ och produkter vill vi spela en aktiv roll i samhället för att lösa dagens globala miljöutmaningar.

Vi erbjuder kunder miljövänlig el eller så kallade ursprungsgarantier genom vindkraft, vattenkraft och biomassa. Tillsammans hjälper vi därmed till att belysa behovet av förnybar energi samtidigt som det gör det attraktivt att producera mer förnybar energi.

Vi hjälper företag med mer miljövänlig energianvändning