Bra Miljöval El

Vår försäljning av Bra Miljöval El fortsatt uppåt!

Från 2014 till  2018 har vår försäljning av Bra Miljöval El gått starkt uppåt. Vi är glada över att i samarbete med Naturskyddsföreningen sälja Bra Miljöval El till så många av våra kunder. Vårt arbete är ett bra bidrag till en bättre miljö och vi är väldigt tacksamma att även våra kunder känner samma ansvar och vill bidra till en ökning av användandet av grön el.

Diagrammet visar hur mycket Bra Miljöval El som Energi Sverige sålt 2014-2018.

Det är mycket glädjande att vi kan bidra till en bättre miljö tack vare våra kunskaper kring möjligheterna med Bra Miljöval. Att det dessutom avsätts pengar i fonder för miljöförbättrande projekt är en extra bonus
Ulf Dahlin, CEO Energi Sverige

Energi Sverige har licens att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att Naturskyddsföreningen har godkänt bolagets ansökan att tillhandahålla miljömärkt el – det vill säga el som produceras efter strikta miljökriterier. I dessa kriterier ingår bland annat:

  • Att all el är förnybar
  • Att vattenkraft inte torrlägger vattendrag och att dessa följer de naturliga flödena
  • Att vindkraft inte slår ut känsliga naturområden
  • Att biobränslen kommer från kontrollerade och godkända avverkningar

Kriterierna är noga avvägda och lika för alla elproducenter, och producenterna kontrolleras årligen. I kraven ingår även att respektive elbolag för varje kWh såld el gör en avsättning till

  • Miljöfonden
  • Energieffektiviseringsfonden
  • Investeringsfonden

Tack vare vår goda försäljning av Bra Miljöval har vi idag stora summor i våra miljöfonder. Fonderna är till för våra kunder och används som bidrag till projekt som reparerar miljöskador och minskar elanvändningen genom energieffektivisering. Har ditt företag en idé om vad just ni skulle kunna göra för ett miljöprojekt? Kontakta oss så diskuterar vi ert förslag!