Bra miljöval el

Tre år i rad har Energi Sverige sålt mest Bra Miljöval El i Sverige!

Vi är stolta över att ännu en gång toppa listan på företag som sålt mest Bra Miljöval El.

Under 2016 lyckades vi sälja 1,7 TWh Bra Miljöval El, att jämföra med tidigare år, 2015 1,340 TWh och 2014 1,2 TWh.

" Vi är stolta och glada över att även 2016 klarat utmaningen att i samarbete med Naturskyddsföreningen sälja Bra Miljöval El till många av våra kunder. Vi ser vårt arbete som ett bra bidrag till en bättre miljö och vi är väldigt tacksamma att även våra kunder känner detta ansvar och på sitt sätt vill bidra till en ökning av användandet av grön el", säger Ulf Dahlin VD Energi Försäljning Sverige.

Tack vare våra kunders inköp och vår försäljning om 1700 GWh el märkt Bra Miljöval avsätts 4,8 miljoner till miljöförbättrande projekt och energieffektiviseringsåtgärder. Pengar som ytterligare kan bidra till en förbättring när det gäller vår miljö och vårt miljötänk.

"1700 GWh är väldigt mycket miljömärkt el och ett tydligt bevis på att Energi Sverige är bra på att berätta om Bra Miljöval, vilket är väldigt glädjande tycker vi"  säger Magnus Jonsson, Naturskyddsföreningen /Bra Miljöval

El som är miljömärkt med Bra Miljöval skiljer sig från "vanlig" förnybar el genom att den även tar stor miljöhänsyn utöver att vara förnybar. Exempel på sådan hänsyn är att vattenkraft måste följa vattendragens naturliga flöden och vindkraft inte får stå i känsliga naturområden.

"Som elhandelsföretag fokuserar vi på företagsförsäljning mot industriföretag, fastighetsbolag, kommunal verksamhet och andra energibolag. Det är mycket glädjande att vi inte bara en och två , utan tre gånger, kunnat visa att vi kan göra skillnad tack vare våra kunskaper kring möjligheterna med Bra Miljöval och även visa vilken kvalitet detta kan innebära för våra kunder. Detta är ännu en hedrande förstaplats och vi är fortsatt fast beslutna att arbeta hårt för att stanna kvar i toppen", fortsätter Ulf Dahlin.

Energi Sverige har licens att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att Naturskyddsföreningen har godkänt bolagets ansökan att tillhandahålla miljömärkt el – det vill säga el som produceras efter strikta miljökriterier. I dessa kriterier ingår bland annat:

  • Att all el är förnybar
  • Att vattenkraft inte torrlägger vattendrag
  • Att vindkraft inte slår ut känsliga naturområden
  • Att biobränslen kommer från kontrollerade och godkända avverkningar

Kriterierna är noga avvägda och lika för alla elproducenter, och producenterna kontrolleras årligen. I kraven ingår även att respektive elbolag för varje kWh såld el gör en avsättning till:

  • Miljöfonden
  • Energieffektiviseringsfonden
  • Investeringsfonden

Tack vare vår goda försäljning av Bra Miljöval har vi idag stora summor i våra miljöfonder. Fonderna är tänkta som bidrag i projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Vill ditt företag hjälpa oss spendera dessa pengar? Kontakta oss så diskuterar vi ert förslag!

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga inom alla branscher. Som ett av Nordens ledande energihandelsbolag är begreppet med oss dagligen, både i form av regleringar som vi måste anpassa oss till, och möjligheter att driva en positiv utveckling framåt.