Ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Den visar vilken energikälla som elen kommer ifrån. Har ni valt en av våra gröna produkter, Bra Miljöval El eller GOO köper ni 100% förnybar energi. För oss är miljö och hållbarhet viktigt och därför arbetar vi för att produktionen av grön el ska öka.

Enligt lag har elanvändare rätt att få information om ursprunget på den el som användaren köper in och även den miljöpåverkan elproduktionen medför. Eftersom en energimix är under kontinuerlig förändring redovisas ursprunget för föregående kalenderår. Företagskunder hos Energi Försäljning Sverige som inte har gjort något aktivt miljöval tilldelas NordPools residualmix.

Miljöpåverkan energimix

CO2 (g/kWh) 134,93
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,00059455

Miljöpåverkan residualmix

CO2 (g/kWh) 250,76
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,00110496