Vindkraft för miljön

Balansansvar för vindkraftsproduktion är ett av våra stora område vi har idag balansansvar för närmare 500 st vindkraftverk. Detta i kombination med en aktiv förvaltning gör att vi kan ge vindkraftsägare en stabil avkastning på sin investering.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen, den har liten påverkan på den biologiska mångfalden och är därför en viktig energikälla när det gäller att minska koldioxidutsläppen. År 2016 fanns det i Sverige ca 3 235 vindkraftverk.
Vindenergi kan inte lagras – och vi kan inte påverka när, var och hur det blåser – därför är det viktigt att vindkraften kan balanseras av andra kraftkällor. I Sverige och Norge har vi god tillgång till vattenkraft som är den energikälla som är allra mest lämpad för denna typ av reglering. Vattenkraftens roll blir allt viktigare i takt med att andelen vindkraft ökar. Vindkraften ger ett värdefullt tillskott när det blåser och gör det då möjligt att spara vatten i magasinen.
Sverige är ett vindrikt land med mycket kust och hav. Vi är ett land med goda förutsättningar för vindkraft.

Hur fungerar ett vindkraftverk?

Vindkraftverk drivs indirekt av solen. När solen värmer upp jorden, värmer den även upp atmosfären. Varm luft är lättare än kall och stiger därför uppåt. Naturen tycker inte om tomrum så den luft som stiger uppåt måste ersättas av ny luft. Den luften kommer in från sidan som vind. Det är dessa vindar som vindkraftverken utnyttjar.
Vinden får vindkraftverkets vingar, rotorbladen, att snurra och rotationen omvandlas till el i generatorn. Generatorn och annan känslig utrustning sitter skyddat högst uppe i vindkraftverkets torn.

Visste du att:

  • Kina och Japan började nyttja vinden som kraftkälla redan för 3000 år sedan.
  • Vid 1900-talets början fanns det ca 2000 väderkvarnar på Öland.
  • Vindkraftstekniken började utvecklas på allvar i slutet av 1970-talet för att minska oljeberoendet.
  • 2015 slog vindkraften åter produktionsrekord.
  • Ett vindkraftverk är miljövänligt och alstrar inga utsläpp.
  • Ett vindkraftverkslivslängd beräknas till minst 25 år.
  • Ett vindkraftverk börjar producera el vid 4 m/s.
  • Ett vindkraftverk slutar av säkerhetsskäl att producera el vid 25m/s.