Corporate Social Responsibility

Energi Danmark koncernen hälsar de 17 globala målen för hållbar utveckling från FN välkomna som en relevant och väsentlig ram för användandet av jordens resurser. Vi har tittat närmre på de 17 målen och har i första hand valt att lägga CSR-fokus på mål nummer 7: Hållbar energi för alla –  att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Det är här vi kan göra skillnad i vår kärnverksamhet. Med FN:s mål nummer 7 som riktvisare, bygger vår CSR-strategi på följande sex strategiska punkter: Energi i samhället, Ansvarsfull elhandel, Medarbetare & kunskap, IT & datasäkerhet, Miljö & klimat och Riskhantering. 

Energi Danmark Group - Powering Business. Responsibly.

Energi är av största vikt för att ett samhälle ska fungera med framgång och livskvalitet. En oumbärlig global vara, som man först på riktigt lägger märke till när den inte är där. I Energi Danmark koncernen lägger vi märke till allt som handlar om energi.

Vi har en grundlig förståelse för elmarknaderna i hela Europa. Med vår breda kompetens och specialiserade färdigheter täcker vi alla befintliga elmarknader. Med vår kunskap och förståelse för marknaden erbjuder vi rådgivning och riskhantering inom både konsumtion och produktion. Det är vårt uppdrag att säkra ditt företags energiinköp och samtidigt ge dig de bästa förutsättningarna att agera på ett hållbart sätt. Vi vill vara en kompetent och trovärdig samarbetspartner, som levererar värdefull service – nu och på lång sikt!

Med en organisation som aldrig sover, specialiserade medarbetare och högteknologiska verktyg, förutsäger vi energipriserna minut för minut. Vi övervakar de relevanta rörelserna i marknaden och analyserar en enorm mängd data som har stor betydelse för din elräkning. Vi är vakna och vaksamma. Alltid.