Ansvarsfull elhandel

I en energihandelskoncern som Energi Danmark, är vårt främsta mål att hantera kundernas risker vid energiinköp på ett så optimalt sätt som möjligt. Vi hjälper både elförbrukare och elproducenter till att driva en aktiv och ekonomisk fördelaktig handelsstrategi istället för att vara passiva spelare på energimarknaden.

Våra råd bygger på kundens individuella riskprofil och önskemål. Vi levererar skräddarsydda, transparenta lösningar till kunder, oavsett om det är internationella koncerner, offentlig sektor eller mindre företag.

Handeln på de europeiska energibörserna hanteras av vår omfattande Trading-avdelning. De har specialiserade kompetenser inom alla relevanta områden – här finns Short och Long Term Trading, Cross Border och Intraday Trading. Detta innebär att erfarna specialister, på våra kunders vägnar, övervakar alla handelsområden.

Hållbar energi är en central punkt för stora delar av vår verksamhet, bland annat i dotterbolaget Energi Danmark Vind och i våra produkter Miljøvänlig El och Bra Miljöval. Inom dessa områden är vi noga med hur våra samarbets- och handelsavtal med leverantörer inom de här områdena ser ut, oavsett om det rör sig om leverans av vindkraftverk eller ursprungsgarantier på vattenkraft och vindenergi. I eventuella internationella samarbetsrelationer har vi dessutom förbundit oss att följa de etiska regler som finns i Fn´s Global Compact, bland annat antikorruption, human rights, och sociala förhållanden.