Energi i samhället

Inom Energi Danmark koncernen tar vi ett medvetet ansvar i samhället, vår verksamhet baseras på sunda och ansvarsfulla affärsaktiviteter. Vi vill bidra till samhället genom att skapa arbetstillfällen, genom att stödja projekt som inkluderar kommande generationer och genom att visa respekt för vår natur och miljö. Energi Danmark koncernen arbetar kontinuerligt med att utveckla produkter och tjänster som vi ser att det finns behov av nu och i framtiden. Med detta fokus mot framtiden önskar vi bidra med en hållbar tillväxt i samhället, en tillväxt som samtidigt kan ge ett affärsmässigt mervärde till våra kunder, medarbetare och investerare.

 

Reglerkraft på vindkraftverk

Under våren 2016 introducerade Energi Danmark en ny produkt till våra danska vindkraftskunder, denna gav vindkraftverken möjlighet att delta på reglerkraftmarknaden. Produkten är ett viktigt led i företagets hållbarhetsarbete eftersom den gör det mer attraktivt att vara vindkraftsägare samtidigt som vindenergin utnyttjas optimalt i elnätet.

Reglerkraftmarknaden används av Energinet.dk för att upprätthålla den fysiska balansen i nätet timme för timme. Under de timmar det är ett överskott av el i nätet ges elproducenter möjlighet att köpa tillbaka sin planerade kraftproduktion till ett pris som är lägre än spotpriset. Elproducenterna erbjuds på så vis en premie för att dra ner på sin planerade elproduktion.

Reglerkraft för vindkraftverk riktar sig till både befintliga och nya kunder. Energi Danmarks dottersällskap Energi Danmark Vind är också en del i reglerkraftmarknaden med egna vindkraftverk. Möjligheten till reglerkraft är huvudsakligen relevant för nyare vindkraftverk där teknik finns så att Energi Danmark kan få tillgång till kraftverkets data.

Reglerkraft för vindkraftverk bidrar till att framtidssäkra Energi Danmark koncernen. Allt tyder på att förnybara energikällor kommer växa i framtiden, detta kommer öka behovet av reglerbar produktion. Om det framöver lagstiftas om reglerbar produktion kommer Energi Danmark koncernen ha en stark position i marknaden. Vi hoppas att fler, både befintliga och nya kunder kommer visa intresse för produkten.

 

Efterspørgslen på regulerkraft er vokset i takt med, at en større del af elproduktionen leveres fra vedvarende energikilder som vind og sol. For at opretholde balancen imellem elforbrug og elproduktion i nettet er det mere aktuelt end nogensinde før, at elproduktionen kan reguleres i løbet af driftsdøgnet.
Anders Møller Sørensen, Account Manager, Wind Power