Vi ser en styrka och stolthet i att hjälpa andra när vi kan

Vi på Energi Sverige har valt att med vårt CSR-arbete stötta organisationer med ett klart syfte att hjälpa barn som befinner sig i en svår och utsatt situation. Kan vi med vårt bidrag hjälpa något barn till en bättre och enklare tillvaro med lite extra glädje så gör det oss stolta och ödmjuka inför deras svårigheter. I år stöttar vi Charity Öresund - en religiöst och politiskt obunden välgörenhetsorganisation som stödjer barn och unga i familjer med missbruksproblematik. Under sommaren stöttade vi Stadsmissionen i Skåne och deras hjälp till barn i utanförskap. Vår önskan var att fler barn ska få vara barn och uppleva ett fint sommarlov med glada minnen.

Charity Öresund

Charity Öresund är en religiöst och politiskt obunden välgörenhetsorganisation som stödjer barn och unga i familjer med missbruksproblematik. Genom att hjälpa utsatta barn att bryta sitt negativa sociala arv vill vi bidra till en ljusare framtid.

Stiftelsens geografiska fokusområde är Öresundsregionen. Allt arbete inom stiftelsen sker ideellt.

Organisationen arrangerar bland annat summer camp och höstkul för barn som inte har möjlighet att följa med vänner på läger mm. Deras huvudprojekt är att genom föreläsningar för barn och ungdomar sprida information om hur det kan vara att växa upp med missbruksproblematiken och att det finns en möjlighet att ta sig vidare och en rätt att som barn få må bra.