Energi Sverige

Energi Sverige har vuxit till en stark aktör på den svenska elmarknaden och är idag det tredje största elhandelsbolaget i Sverige inom företagssektorn. En av anledningarna till framgången är att vi arbetar med olika team där var och ett fokuserar på sina starka sidor. Vi har en driven säljkår med stor erfarenhet från branschen, vi har duktiga portföljförvaltare med en gedigen grund att stå på och vi har ett administrativt team som gör allt för att svara på våra kunders frågor och underlätta kundernas administration. Våra Client Coordinators inom det administrativa teamet arbetar som direkta kontaktpersoner mot kunden, ett av våra mål är att våra kunder alltid ska veta vem de ska vända sig till i olika frågor. Vi vill underlätta kommunikationen på alla plan!

Möt våra team

Som medarbetare på Energi Sverige är vi stolta över varandras arbetsinsatser och hur vi lyckas hjälpa våra kunder och samarbetspartners att optimera sin elaffär. Våra team är motiverade och engagerade och vi delar alla den gemensamma passionen att tillföra våra kunder kunskap, kraft och kvalitet.

Team Försäljning

Våra Energy Risk Advisers är de medarbetare som tillsammans arbetar för att sprida kunskap om fördelarna med Energi Sverige som partner vad gäller ditt företags elavtal. Samtliga våra medarbetare inom försäljning är specialiserade inom vissa kundsegment och har mångårig erfarenhet av att bearbeta och hjälpa företag och organisationer som strävar efter en samarbetspartner inom energifrågor där det krävs engagemang, kreativitet och vilja att skräddarsy avtalslösningar som passar kundspecifika behov.

Team Portföljförvaltning

Våra portföljförvaltare är aktiva och starkt bidragande medarbetare inom vårt internationella förvaltningsteam med bas i Köpenhamn. Våra förvaltare är i hög grad involverade och närvarande i våra svenska kunders behov och avtal. Med gedigna kunskaper och erfarenheter av vilka krafter som styr och påverkar elmarknaden samt med deras kompetensstarka rådgivning och precision för vad som innefattar ett optimalt elavtal för din verksamhet är de till stor hjälp för våra kunder.

Team Säljadministration

Säljadministration sköter alla pågående frågor för våra kunder, exempelvis inom leverantörsbyten, fakturaservice, statistik, fakturering och rapporter. De är alla specialiserade inom ett eller flera av dessa områden – allt för att du som kund ska få så kvalitetsinriktad service och rådgivning som möjligt. Våra medarbetare inom säljadministration är experter på att leverera kundspecifika lösningar. De skräddarsyr rutiner och processer som blir lönsamma för just ditt företags behov.

Energi Sveriges vision är att vara företagskundernas föredragna samarbetspartner gällande deras elhandelsaffärer – vi ska alltid bli tillfrågade vid samtliga upphandlingar som avser den svenska elmarknaden.
Ulf Dahlin, VD Energi Sverige