Energiskatt 2017

Skattesatsen för energiskatt 2017 är klar.

Riksdagen har fattat beslut gällande energiskatten för år 2017.

Alla elleverantörer ska fr. o m 2017-01-01 fakturera alla elhandelskunder full energiskatt. Energiskatten för 2017 är 29,5 öre/kWh. Detta innebär att de reducerade skattesatserna försvinner och ersätts med avdrag och återbetalningar.

Om man förbrukar el i stor omfattning inom tillverkningsprocess i industriell verksamhet kan man själv göra avdrag för sin skatt. Dessa avdrag och återbetalningsansökningar ska från och med årsskiftet göras av kund direkt till Skatteverket.

  • Kunder som redan idag hanterar sin energiskatt själva behöver inte göra någon ny ansökan till Skatteverket.
  • Kunder som är fritagna, dvs 0 skatt, måste fylla i ny dokumentation och sända till Skatteverket.

Det finns även möjlighet att ansöka om att bli frivilligt skattskyldig, detta innebär att man som företag själv deklarerar all energiskatt. Information om hur man ansöker om att bli frivilligt skattskyldig hittar ni i länken här nedanför. OBS! Om ni ansöker om att bli frivilligt skattskyldiga måste ni meddela oss detta genom att skicka en kopia på beslut från Skatteverket så vi har det senast den 16 januari 2017. Har vi inte mottagit någon information från er innan ovanstående datum kommer vi fakturera er full energiskatt.

Norrlandsskatt: Elleverantören ska endast deklarera full energiskatt, 29,5 öre/kWh för alla kunder. Dock ska det göras ett avdrag på -9,6 öre/kWh för de kunder som idag har norrlandsskatt. Detta avdrag görs månadsvis på kundens faktura. Mer information om Norrlandsskatt och undantag finner ni i nedan länkar från Skatteverket.

Skattesatserna för el 2016 var

  • 29,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft-
  • 19,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i norra Sverige, se vilka kommuner det gäller i Skatteverkets lista.
  • 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocess, yrkesmässig växthusodling, vid sjöfart mm. Läs mer på Skatteverket om vilka verksamheter detta gäller.

Är du berättigad till reducerad energiskatt för 2016 eller längre bak i tiden? Fyll i nedan blankett och maila till oss på efs@energi-sverige.se . Vi ansöker om skatteåterbetalning från Skatteverket och när vi fått bekräftat från dem att ni är berättigade till reducerad energiskatt för 2016 och max fem år bakåt, skickar vi er en kreditfaktura med eventuell tidigare inbetald skatt. Den här processen tar normalt mellan 3-6 månader. Önskar ni få beloppet utbetalt meddela oss vart det ska utbetalas.

Blankett Reducerad energiskatt