Skattskyldighet med start 2018

Elnätsföretagen tar över skattskyldigheten från elhandelsföretag. Skatteutskottet/ riksdagen har beslutat flytta skattskyldigheten från elhandelsföretag till elnätsföretag från den 1 januari år 2018. Detta kommer innebära att all energiskatt därefter faktureras kunden från elnätsföretagen.