Uniper och Energi Försäljning Sverige säkrar elleveranser till svenska företag

Uniper och Energi Försäljning Sverige AB har ingått ett avtal om elleveranser i Sverige under 2018. Avtalet omfattar 2,5 terrawattimmar (TWh) med ett sammanlagt värde av cirka 900 Mkr.

- Många av våra kunder har verksamheter där digitaliseringsgraden kraftigt ökar. Företagen kräver fossilfri el som ett led i deras miljöarbete men många har också en vilja att vara så miljömedvetna som möjligt. En säker elleverans är också en viktig parameter, även korta elavbrott kan vara förenade med stora kostnader och det kan slå hårt mot ett företag, förklarar Ulf Dahlin, VD Energi Försäljning Sverige.

Avtalet visar att Uniper, förutom att vara en producent av säker och stabil elproduktion till det nordiska elsystemet, även kan erbjuda konkurrenskraftiga priser till slutkunder. Som en följd av avtalet har Energi Försäljning Sveriges kunder nu tillgång till Unipers produktionsportfölj i Sverige.