Bra att veta om energiskatt

Skattesats för el

  • 1 januari 2019 och tills vidare 34,7 öre per förbrukad kilowattimme för elektrisk kraft
  • 1 januari 2018 - 31 december 2018 33,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 1 januari - 30 juni 2017 29,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 1 juli - 31 december 2017 32,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft

Är du berättigad till reducerad energiskatt för 2016 eller längre bak i tiden (max sex år)? Fyll i nedan blankett och maila till oss på efs@energi-sverige.se . Vi ansöker om skatteåterbetalning från Skatteverket och när vi fått bekräftat från dem att ni är berättigade till reducerad energiskatt, skickar vi er en kreditfaktura med eventuell tidigare inbetald skatt. Den här processen tar normalt mellan 4-7 månader. Önskar ni få beloppet utbetalt meddela oss vart det ska utbetalas.

Blankett Reducerad energiskatt

Energiskatt 2018

Elnätsföretagen tog över skattskyldigheten från elhandelsföretagen 2018. Skatteutskottet/ riksdagen beslutade flytta skattskyldigheten från elhandelsföretag till elnätsföretag från 1 januari 2018. Detta innebära att all energiskatt faktureras kunden från elnätsföretagen. För kalenderåret 2018 uppgår skatten på el till 33,1 öre/kWh.

Riksdagens beslut gällande energiskatt för år 2017.

Alla elleverantörer ska fr. o m 2017-01-01 fakturera alla elhandelskunder full energiskatt. Energiskatten för januari - juni 2017 är 29,5 öre/kWh skatten höjs från 1 juli 2017 till 32,5 öre/kWh. Detta innebär att de reducerade skattesatserna försvinner och ersätts med avdrag och återbetalningar.

Om man förbrukar el i stor omfattning inom tillverkningsprocess i industriell verksamhet kan man själv göra avdrag för sin skatt. Dessa avdrag och återbetalningsansökningar ska från och med årsskiftet göras av kund direkt till Skatteverket.

  • Kunder som redan idag hanterar sin energiskatt själva behöver inte göra någon ny ansökan till Skatteverket.
  • Kunder som är fritagna, dvs 0 skatt, måste fylla i ny dokumentation och sända till Skatteverket.

Det finns även möjlighet att ansöka om att bli frivilligt skattskyldig, detta innebär att man som företag själv deklarerar all energiskatt. Information om hur man ansöker om att bli frivilligt skattskyldig hittar ni i länken här nedanför.

OBS! Om ni ansöker om att bli frivilligt skattskyldiga måste ni meddela oss detta genom att skicka en kopia på beslut från Skatteverket.

Norrlandsskatt - Elleverantören ska endast deklarera full energiskatt, från första juli 2017 är den 32,5 öre/kWh för alla kunder. Dock ska det göras ett avdrag på -9,6 öre/kWh för de kunder som idag har norrlandsskatt. Detta avdrag görs månadsvis på kundens faktura.