Bra att veta om våra fakturor

Våra fakturor består av två delar.

 • Sammanställning med information om vilken anläggning fakturan avser. Specifika fakturamärkningar anges här.
 • Specifikation över förbrukning och fakturerade kostnader.

Ert avtal reglerar betalningsvillkor och priser.

Hur vill ni ta emot era fakturor?

 • EDI – Elektroniska fakturor för er med ett flertal uttagspunkter. Detta leveranssätt är att rekommendera för kunder med många anläggningar. För mer information om eller anmälan till EDI kontakta Marcus Jönsson eller Natasha Milosavljevic.
 • PDF – Vi skickar era fakturor till angiven mailadress (gäller inte vid samlingsfakturor). Kan PDF-faktura underlätta för dig? Maila efs@energi-sverige.se och uppge kundnummer samt mailadress för fakturor.
 • Samlingsfaktura – Fördelaktigt för er med flera anläggningar som vill spara tid och bara betala en faktura. Anläggningsspecifikationerna medföljer fakturan. Underlättar samlingsfaktura ditt arbete? Maila efs@energi-sverige.se och uppge kundnummer och vilka anläggningar som ska ingå i samlingsfakturan.
 • Pappersfaktura – För er som inte har möjlighet till ovanstående alternativ kan vi skicka er faktura med post.

Begrepp som kan vara bra att känna till

 • Effektreservsavgiften – en avgift som tas ut mellan den 16 november och 15 mars, d.v.s. under den period på året när elnätet är som hårdast belastat. Avgiften är en försäkran där eSett garanterar leverans även då elnätet är som högst belastat.
 • Elcertifikatsavgift – en lagstadgad kostnad med syfte att främja utbyggnaden av elproduktion från miljövänliga energikällor. Priset styrs av marknadens utbud och efterfrågan.
 • Förbrukningsavgift – en avgift för förbrukning  och underhåll till eSett.
 • Elområde – Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elområden där priserna kan variera vid olika tidpunkter. Indelningen ger en indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att motsvara förbrukningen i just det området. Man vill även minska behovet av att transportera elen långa sträckor. Produktion och efterfrågan styr priset.

På din faktura hittar du information om

 • Fakturerad period, ditt elpris
 • Förbrukningen för perioden
 • OCR nummer, vilket används vid betalning
 • Energiskatt och myndighetsavgifter
 • Totalt fakturerat belopp
 • Förfallodatum, då betalningen ska vara Energi Försäljning Sverige tillhanda

Bra att veta om betalningspåminnelser

Vi arbetar dagligen med uppföljning av kundreskontran och i de fall vi saknar betalning för en faktura skickar vi efter några dagar ut en betalningspåminnelse.

Vad gör jag om jag får en påminnelse?

 • Om fakturan är betald, kontrollera att korrekt OCR-nummer är angivet. Skulle någon siffra hamnat fel, kontakta oss så söker vi betalningen. Ibland kan ni behöva skicka in en kopia på er betalning.
 • Saknar ni fakturan? Logga in på Mitt Energi Sverige och hämta er fakturakopia alternativt maila oss på efs@energi-sverige.se så ordnar vi inloggning till er.

Betalningspåminnelser ska betalas omgående, saknar ni fakturan finns uppgifter för betalning på påminnelsen och fakturakopia kan efterfrågas vid behov.

Om påminnelsen inte betalas i tid skickas kravet vidare till Svea Inkasso som därefter skickar ut ännu ett krav. Vid krav från Svea Inkasso är det dem ni kontaktar för betalning.

Har du frågor om din faktura? Kontakta oss!
För inloggning till My Energy maila oss kundnummer, namn och mail