Balansansvar

Vår inblick är värdefullt för våra kunder

Att vara balansansvarig ger oss en unik inblick i marknaden. Samtidigt handlar vi på elbörsen utan fördyrande mellanhänder. Det skapar värde för våra kunder.

Vad betyder det att vara balansansvarig?

En vanlig elleverantör behöver bara leverera den el som kunden förbrukar. Är man emellertid balansansvarig måste man också se till att eltillgången räcker till. Detta är nödvändigt för att transmissionsnätet ska fungera säkert och tillförlitligt.

Vi får en unik inblick i marknaden genom att vara balansansvarig, något som vi gärna delar med oss av till våra kunder. Det har blivit allt svårare att förutspå vart elmarknaden ska ta vägen, och detta kombinerat med ökningen av förnybara energislag innebär att kunskap och insikt blivit avgörande. Vi på Energi Försäljning Sverige AB är en av landets största balansansvariga och besitter bäggedera i stora mått.

Undvik fördyrande mellanhänder

Elpriset bestäms på NordPool/NASDAQ där vi bedriver direkthandel åt våra kunder och andra leverantörer. När du är kund hos oss slipper du fördyrande mellanhänder som exempelvis en mäklare eller en vanlig elleverantör.

Öka dina förtjänster

Vi erbjuder mer än bara ett pris. Vi erbjuder dig rådgivning och skapar värde för din verksamhet – även långsiktigt. Det innebär att vi kan erbjuda dig flera möjligheter till förtjänst.

Detta med öppenhet och transparens är faktiskt ganska enkelt på elmarknaden. Lär dig förstå hur det fungerar och fråga oss om råd. Då kan du fatta rätt beslut.
Johan Stenhammar, Energy Risk Adviser

 


 

 

Slipp fördyrande mellanhänder

Köp din el direkt från Energi Försäljning Sverige AB och inte hos en mäklare eller vanlig elleverantör. Vi är balansansvariga och handlar därför direkt på elbörserna, vilket innebär att du slipper betala en mellanhand.

Rådgivning utifrån unika kunskaper

Den växande andelen förnybara energislag kombinerat med en ökande förbrukning gör det allt svårare att förutspå vart elmarknaden är på väg. Våra djuplodande kunskaper om elmarknaden får därför allt större betydelse för vår förmåga att erbjuda rådgivning till kunderna – både på förbruknings- och produktionssidan – och skapa värde för deras verksamhet. Värde i form av ytterligare vinster från regleringsmarknaden och värde i form av mer flexibla lösningar.

Vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder att hitta rätt i den snåriga elmarknadsdjungeln, hjälpa dem att undvika problem och hjälpa dem att utnyttja marknadens alla möjligheter till fullo?

We work to shape the power market of tomorrow

Johan Stenhammar Senior Energy Risk Adviser Är du förbrukningskund? Ta reda på hur vi kan bidra positivt till din verksamhet