Claus Sørensen A/S ingår avtal med Energi Danmark

Claus Sørensen

Energi Danmark ingår PPA-avtal med Claus Sørensen A/S

Energi Danmark och Claus Sørensen A/S har ingått ett tioårigt PPA-avtal som garanterar att ny förnybar solenergi byggs för det danska elsystemet. Den gröna elen kommer att levereras av två solcellsanläggningar från European Energy.

Claus Sørensen A/S har under flera år varit kund hos Energi Danmark och har länge fokuserat på hållbarhet i elförbrukningen. Claus Sørensen A/S, som tillhör Claus Sørensen Group som omfattar en rad industriföretag i Danmark och internationellt, ställer redan sin flexibilitet till förfogande på elmarknaden. Genom förbrukningsflexibilitet minskar Claus Sørensen A/S sin elförbrukning under perioder med hög belastning och förbrukar mer när det finns överskott. Önskemålet om hållbarhet i elförbrukningen är alltså inget nytt.

I och med detta avtal har Claus Sørensen A/S infriat sin önskan om att köpa el från helt nybyggda anläggningar och därmed kunna förse marknaden med ny hållbar energi. PPA-avtalet kombinerar hållbarhet med ett konkurrenskraftigt pris och löptiden är tio år.

Energi Danmark hanterar hela upplägget

Till skillnad från många andra PPA:er, som innebär att kunden måste ingå ett PPA med tillverkaren och ett separat avtal om elleverans, har Claus Sørensen A/S i och med detta avtal Energi Danmark som direkt motpart. Det innebär att Energi Danmark hanterar hela upplägget och sköter kontakterna med tillverkaren, själva elleveransen och riskhanteringen.

För kundens räkning har Energi Danmark därför ingått ett avtal med European Energy om att uppföra två solcellsanläggningar som väntas tas i drift senast i slutet av 2021.

PPA för alla kunder i Norden och Tyskland

Just det faktum att Energi Danmark är den direkta motparten i avtalet är banbrytande, eftersom det öppnar en möjlighet för alla kunder – även dem med lägre elförbrukning – att prioritera hållbarhet utan extra kostnad. Som direkt motpart kan Energi Danmark nämligen sammanföra förbrukningen för flera företag så att den totala förbrukningen motsvarar en solcells- eller vindkraftsparksproduktion.

Vi är mycket stolta över det här avtalet, där vi gör det enkelt för kunden att ta del av den hållbara utvecklingen. Vi hanterar hela processen och dialogen med tillverkaren och säkerställer att kunden får el till ett fast, konkurrenskraftigt pris. Samtidigt banar vi med den här typen av PPA väg för att alla företag, stora som små, ska kunna ta emot el från nybyggda anläggningar, även om deras förbrukning inte motsvarar en hel solcells- eller vindkraftspark.
Mikkel Hauge Jensen, Head of Sales Denmark vid Energi Danmark
Mikkel Hauge Jensen, Head of Sales Denmark vid Energi Danmark
Vi är först och främst glada över att kunna hjälpa Claus Sørensen A/S att förverkliga sina ambitioner om grön el från nybyggda anläggningar. Dessutom ser vi en stor potential i PPA:er där flera kunder får el från samma anläggning. Vi tror att vi med denna produkt i samarbete med våra kunder i Sverige, Finland, Norge och Tyskland kan bidra till att öka mängden ny förnybar energi i Norden och Tyskland.
Mikkel Hauge Jensen, Head of Sales Denmark vid Energi Danmark
Mikkel Hauge Jensen, Head of Sales Denmark vid Energi Danmark

Även hos European Energy, som ansvarar för själva byggandet av solkraftsparkerna åt Claus Sørensen A/S, är man nöjda med avtalet som öppnar dörren för att fler företag ska kunna delta i den gröna omställningen.

”Det är mycket positivt att samarbetet mellan European Energy och Energi Danmark kan ge alla företag möjlighet att också ingå PPA:er, något som annars varit förbehållet kunder med högre elförbrukning, säger Gregor McDonald, chef för energihandel och PPA:er på European Energy.

Ingen prisrisk

Claus Sørensen A/S köper sin el från två helt nybyggda solcellsanläggningar vid Rødkilde på Sydfyn och vid Ålbæk på Nordjylland, Danmark. Anläggningarna ligger i samma prisområde som Claus Sørensen A/S förbrukning. Det är ingen tillfällighet – om förbrukningen ligger i samma område som anläggningarna undviker kunden eventuell prisrisk vid överföring mellan två områden. Med Energi Danmark som balansansvarig garanteras också Claus Sørensen A/S debitering till ett fast, avtalat pris som motsvarar den faktiska förbrukningen.

Vi är mycket trygga med det här avtalet, som innebär budgetsäkerhet i vår elkostnad. Med Energi Danmark som balansansvarig debiteras vi endast för vår faktiska förbrukning, och exponeras inte för prisrisker i händelse av obalans mellan förbrukning och produktion.
Jakob Søe Østerby, ekonomichef på Claus Sørensen A/S
Vi är mycket stolta över att få vara med och öka mängden ny förnybar energi i samhället och därmed bidra till en grönare framtid. Vi har under många år arbetat med att minska energiförbrukningen, men med detta avtal får vi möjlighet att bidra markant till utsläppsminskningarna och den gröna omställningen.
Jesper Toft Mathiasen, VD för Claus Sørensen A/S
Some alt text
Energi Danmark ingår PPA-avtal med Claus Sørensen A/S

Till skillnad från många andra PPA:er har Claus Sørensen A/S med detta avtal Energi Danmark som direkt motpart. Det innebär att Energi Danmark hanterar hela upplägget och sköter kontakterna med tillverkaren, själva elleveransen och riskhanteringen.

Claus Sørensen

Om parterna i avtalet:

Claus Sørensen A/S: Claus Sørensen A/S är en rikstäckande kedja av frys- och kyllager som erbjuder lager- och logistiktjänster inom frys och kyl till livsmedelsproducenter, slakterier, handelsföretag, fiskeföretag och liknande. Claus Sørensen A/S ingår i Claus Sørensen Gruppen som bland annat består av företagen Viking Life Saving Equipment, Vestfrost Solutions och Blika A/S. Företaget har sin hemvist i Esbjerg med avdelningar fördelade på strategiskt viktiga platser i Danmark.

Energi Danmark: Energi Danmark koncernen är en av Nordens ledande energihandelskoncerner. Verksamheten omfattar fysisk och finansiell energihandel, handel med olja, gas och vindkraft samt portföljförvaltning. Koncernen är balansansvarig för både förbrukning och produktion av el och har dotterbolag i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Tyskland.

European Energy:European Energy utvecklar och bygger sol- och vindkraftsparker. Företaget har närvaro och driver projekt i 16 olika länder och har installerat och investerat i över 1,5 GW vind- och solkapacitet till dags dato. Företaget har under de senaste åren tecknat en lång rad PPA:er runt om i Europa.

Roger Josefsson
Roger Josefsson
CEO