Solenergi

Har du egenproducerad solenergi?

Med egen elproduktion minskar du dina elkostnader. Den el du själv inte förbrukar kan du sälja vidare till oss. För att sälja ditt överskott till oss måste vi ha dig som elhandelskund, du måste även teckna ett produktionsavtal för sol för att få betalt för din produktion.

Din produktion ligger på en separat anläggning och därför får du en faktura för förbrukning och en för produktion. För att underlätta för dig kan vi lägga båda i en samlingsfaktura så du får totalbeloppet för din förbrukning minus din produktion på samma faktura.

Ersättningen för det överskott du säljer vidare ligger för närvarande på timspotpris minus en hanteringskostnad på 0,3 öre/kWh. Tillkommer gör Svenska Kraftnäts avgifter. Som mikroproducent av förnybar el har du under vissa förutsättningar rätt till en viss skattereduktion. Vill du ha mer information om skattereduktion kontaktar du Skatteverket.