Cookies

Vi använder oss av cookies på den här webbplatsen för nedanstående ändamål. En cookie är en liten textfil som sparas i webbläsaren för att känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies innehåller inte virus och inga personliga data sparas.

Syftet med cookies:   Intern /
1. parts cookies
Extern /
3. parts cookies
Tekniska funktioner   nej nej
Mätning av Internettrafik   nej ja
Annonsutveckling (användarmätning, frekvens o dyl.   nej ja
Beteendemarknadsföring   nej nej

 

Hur länge sparas cookies?

Hur länge cookies sparas varierar men de raderas automatiskt efter ett visst antal månader. De förnyas dock efter varje besök.

Hur tar jag bort cookies?

Följ dessa anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se dessa anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering

Vad används cookies till på vår webbplats?

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics, som används för att mäta mängden trafik på sidan.

Du kan välja bort cookies för Google Analytics här http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Skickas mina personuppgifter vidare?

Dina personuppgifter lämnas aldrig till tredje part om du inte själv uttryckligen har godkänt detta. Dessutom samlas inga personuppgifter in utan att du själv har gett oss dessa uppgifter.

Om du själv vill ha tillgång till de upplysningar som är registrerade om dig hos Energi Danmark kan du kontakta oss här: kontakt

Hur skyddas mina personuppgifter?

Enligt den danska Persondataloven (personuppgiftslagen) ska dina personuppgifter sparas konfidentiellt och säkert. Dina personliga data sparas på datorer med begränsad åtkomst som finns i övervakade anläggningar som kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras på rätt sätt.

Du har även, enligt Persondataloven, rätt att få veta vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Du har också möjlighet att klaga över hanteringen av uppgifter och data som rör dig. Klagomål skickas till danska Datatilsynet, Persondataloven § 58, stk. 1.