Bra Miljöval El

Energi Försäljning Sverige AB är det elhandelsbolag som under 2021 sålt mest el märkt Bra Miljöval i Sverige. Hållbarhet är inte längre bara viktigt utan livsviktigt och det är idag en självklarhet för de flesta företag att arbeta aktivt och långsiktigt för att driva sin verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. För åttonde året i rad kan vi stolt säga att vi tack vare ett nära samarbete med våra kunder och Naturskyddsföreningen levererar mest Bra Miljöval El som minskar den negativa påverkan på vår natur. 

Vårt arbete är ett bra bidrag till en bättre miljö och vi är väldigt glada att även våra kunder känner ansvar och vill bidra till en ökning av användandet av miljömärkt el.

För 2023 och 2024 är det just nu svårt att köpa Bra Miljöval El. Vi håller oss uppdaterade gällande vad som händer i marknaden. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Bra Miljövals redovisning av resultatet 2021

 

Det är med stor glädje vi ser att våra kunder år efter år prioriterar och tar ansvar för miljön genom att välja Bra Miljöval El. Detta långsiktiga fokus på hållbarhet är en vinst för både miljön, våra kunder och samhället som helhet.
Mia Hansson, CEO

Vi kan hjälpa er finansiera ert miljöprojekt!

Tack vare vår goda försäljning av Bra Miljöval El finns det idag stora summor i våra miljöfonder. Fonderna är till för miljöförbättringar hos våra kunder och används som bidrag till projekt som reparerar miljöskador och minskar elanvändningen genom energieffektivisering. Har ditt företag en idé om ett miljöprojekt? Kontakta oss så diskuterar vi ert förslag och tillsammans kan vi förhoppningsvis genomföra ett bra projekt!

1/3 Minskad energiförbrukning i Tensta
Sänkt energiförbrukning och bättre inomhusklimat
2/3 Fiskvandring i Emån
Återställning av hela vattenmiljön i dammområdet
3/3 LED-belysning hos PostNord
Byte till LED-lampor i ett 20 000 m2 stort fryslager

Det är skillnad på förnybar el och miljömärkt el

Vill du veta vilken? Se Naturskyddsföreningens film som förklarar vad Bra Miljöval innebär och vilken skillnad den gör. Läs mer här.

Energi Försäljning Sverige AB har licens att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att Naturskyddsföreningen har godkänt bolagets ansökan att tillhandahålla miljömärkt el – det vill säga el som produceras efter strikta miljökriterier. I dessa kriterier ingår bland annat:

  • Att all el är förnybar
  • Att vattenkraft inte torrlägger vattendrag och att dessa följer de naturliga flödena
  • Att vindkraft inte slår ut känsliga naturområden
  • Att biobränslen kommer från kontrollerade och godkända avverkningar

Kriterierna är noga avvägda och lika för alla elproducenter, och producenterna kontrolleras årligen. I kraven ingår även att respektive elbolag för varje kWh såld el gör en avsättning till

  • Miljöfonden
  • Energieffektiviseringsfonden
  • Investeringsfonden
Johanna Nilsson Head of Administration