PPA: Lägre energikostnader med ny förnybar energi

Genom att välja en PPA lösning (Power Purchase Agreement) bidrar ditt företag aktivt till att tillföra ny förnybar energi till samhället samtidigt som du prissäkrar din elförbrukning i 10 år till ett fast och attraktivt pris.

Det är hållbarhet utan extra kostnader.

De senaste åren har vindkraftverk och solceller utvecklats med stormsteg. Det gäller både antal och effektivitet. Det har öppnat nya möjligheter för att delta aktivt i den gröna omställningen.

Energi Försäljning Sverige AB samarbetar med producenter av sol- och vindkraftsanläggningar som kan tillföra ny förnybar energi för att täcka er energiförbrukning. Med en PPA lösning är det vi som sköter om kontakterna med producenten, själva elleveranserna och riskhanteringen.

Varför ska du välja en PPA lösning?


> Ny förnybar energi:
 Ny förnybar energi produceras för att täcka din elförbrukning,
vilket bidrar till att öka mängden förnybar energi i samhället.  

> Prissäkring: Du ingår ett långsiktigt fast prisavtal.
Du köper el direkt från tillverkaren utanför elbörsen och garanteras därigenom ett attraktivt, lågt pris.

> Stabilitet och hållbarhet: Med en PPA lösning tar du hänsyn till miljön
samtidigt som du får ett attraktivt och stabilt elpris.

Hur fungerar en PPA lösning?

Att köpa grön el har hittills handlat om att boka upp en del av den energi som redan existerar.

Vi kan nu erbjuda ett avtal där er miljövänliga el kommer från helt nybyggda anläggningar som uppförts enbart på grund av avtalet. Förutom att avtalet bidrar till koldioxidneutralitet och tillför något verkligt värdefullt till företagets CSR-redovisning kan det också vara ett strategiskt sätt att uppnå låga och stabila energikostnader under många år framöver. Med ett avtal på tio år prissäkrar du din elförbrukning och slipper påverkas av prisfluktuationer.

Ett långsiktigt elavtal med förnybar energi är intressant för dig som är både pris- och miljömedveten.

Pool PPA

När flera företag täcker produktionen från samma nybyggda förnybara anläggning.

Pool PPA
Energi Danmark säkerställer lättöverskådlig debitering för Lundbecks PPA

Det kan finnas flera utmaningar i samband med debitering för PPA:er. Lundbeck ville debiteras för sitt PPA på samma sätt som för ett vanligt elavtal – överskådligt och enkelt. Det säkerställer vi.

Lundbeck
Energi Danmark hanterar 15 000 mätpunkter i TDC NETs PPA

När TDC NET år 2023 får el från fyra nya solcellsparker hanterar Energi Danmark de många mätpunkterna och säkerställer lättöverskådlig debitering för PPA-avtalet.

TDC NET
Energi Danmark ingår PPA-avtal med Claus Sørensen A/S

Till skillnad från många andra PPA:er har Claus Sørensen A/S med detta avtal Energi Danmark som direkt motpart. Det innebär att Energi Danmark hanterar hela upplägget och sköter kontakterna med tillverkaren, själva elleveransen och riskhanteringen.

Claus Sørensen

Grön förbrukning
utan extra kostnad

 

För dig som vill vara en del av den gröna omställningen

Med en PPA lösning blir ditt företag en aktiv del av den gröna omställningen. Avtalet bidrar till koldioxidneutralitet och ansvarstagande för miljön.

Vi har kontakt med producenter av förnybar energi som är redo att bygga solcellsanläggningar eller vindkraftverk som täcker dina behov. Vi sköter själva elleveransen och riskhanteringen. Avtalet tecknas för tio år till ett fast pris som ligger under terminskontrakten.

Du får ett officiellt bevis som visar att din el är 100 % hållbar – något som du kan använda både internt och externt i ditt varumärkesbyggande.

Med en PPA lösning produceras den el du förbrukar vid en solcellsanläggning eller av vindkraftverk i Sverige och din förbrukning debiteras till ett fast, lågt pris.

Kontakta Energi Försäljning Sverige