1/4 Pool PPA
När flera företag täcker produktionen från samma nybyggda förnybara anläggning.
2/4 Portföljförvaltning
Vi hjälper företag med effektiv riskanalys
3/4 Timpriser
Bli klokare på morgondagens timpriser på spotmarknaden
4/4 Vår inblick i marknaderna
Vi ger dig de senaste nyheterna om elmarknaden

Vi har kunskapen att hantera dina risker!

Med stor kunskap och erfarenhet av riskhantering och optimering för både energikonsumenter och energiproducenter fokuserar vi på att vara en värdeskapande partner och rådgivare. Vi vill alltid leverera rätt el till rätt pris.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar genom ett brett spektrum av kompetens och tjänster. Vi är specialiserade på fastighetsbolag, industribolag och offentlig verksamhet. Vi är även en uppskattad samarbetspartner till andra energibolag verksamma på privatkundsmarknaden. 

Energi Försäljning Sverige AB är en del av Energi Danmark Group, Nordens största elleverantör inom företagsmarknaden. Koncernen finns representerad med ca tio kontor i Norden och Tyskland. Inom koncernen levererar vi ca 38 TWh om året till företag, offentlig förvaltning och andra elbolag.

Now
Change
Close
Spot SE3
Förändring i %
Gårdagens stängningskurs