Vi har kraften att hantera ditt företags elinköp!

Med stor kunskap och erfarenhet av riskhantering och optimering för både energikonsumenter och energiproducenter fokuserar vi på att vara en värdeskapande partner och rådgivare. Vi vill alltid leverera rätt el till rätt pris.

Energi Försäljning Sverige är en del av Energi Danmark koncernen, Nordens största elleverantör inom företagsmarknaden. Koncernen finns representerad med mer än tio kontor i Norden och Tyskland. Inom koncernen levererar vi ca 30 TWh om året till företag, offentlig förvaltning och andra elbolag.

Energi Försäljning Sverige möjliggör fri fiskvandring i Mönsterås

Hösten 2020 avslutades restaureringen av småländska Åby kvarndamm i Fliseryd, Mönsterås. Det omfattande arbetet finansierades till stora delar av bidrag från Bra Miljöval via Energi Försäljning Sverige AB och ledde till att Mönsterås kommun kunde återställa hela vattenmiljön i dammområdet. – Fonderna ger oss möjlighet att ta del av våra kunders projekt vilket är både lärorikt och utvecklande, säger Johanna Nilsson på Energi Försäljning Sverige AB

Har ditt företag något miljöprojekt på gång? Genom oss kan ditt företag söka bidrag till ert miljöarbete. Hör av dig, vi är nyfikna på om vi kan hjälpa ditt företag nå ert mål.

Läs mer om hela det spännande projetet här

Hållbar el ger hållbara miljöprojekt!

Energi Försäljning Sverige AB är det elhandelsbolag som under 2019 levererade 2,1 TWh el märkt Bra Miljöval - motsvarande 25% av all såld Bra Miljöval-märkt el i Sverige under året.

Hållbarhet står högt på agendan för alla företag just nu och så måste det vara, för en del kan det dock vara svårt att veta var de ska börja och hur man bidrar på ett effektivt och för företaget lätt genomförbart sätt. Vårt långsiktiga och medvetna hållbarhetsarbete har lett till flera positiva och spännande samarbeten med några av våra kunder när de sökt fondmedel ur de miljöfonder som finns. Detta berättar vi gärna mer om

Läs hela vår artikeln i DI

Läs hela DI´s bilaga Grönt Energival

Vi har kunskapen att hantera dina risker!

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar genom ett brett spektrum av kompetens och tjänster. Vi är specialiserade på fastighetsbolag, industribolag och offentlig verksamhet. Vi är även en uppskattad samarbetspartner till andra energibolag verksamma på privatkundsmarknaden. Kontakta oss så berättar vi mer!

1/5 My Energy
Vi ger dig kunskap och statistik i My Energy.
2/5 One Stop Shop
Vi gör processen enklare för dig med företag över gränserna.
3/5 Elförbrukning
4/5 Bra Miljöval El
5/5 Solenergi

Now
Change
Close
Spot SE3
Förändring i %
Gårdagens stängningskurs