Energi Danmark hanterar 15 000 mätpunkter i TDC NETs PPA

När TDC NET år 2023 får el från fyra nya solcellsparker hanterar Energi Danmark de många mätpunkterna och säkerställer lättöverskådlig debitering för PPA-avtalet.

TDC NET har tecknat ett elköpsavtal med Better Energy på fyra nya solcellsparker i Danmark. Därmed tar Danmarks största leverantör av digital infrastruktur ett avgörande steg mot att bli koldioxidneutrala.

För att säkerställa bästa möjliga hantering av och debitering för PPA-avtalet har TDC NET valt att samarbeta med Energi Danmark. Energi Danmark hanterar och debiterar för de många mätpunkterna och fördelar elen från PPA-avtalet på dem.

Vi vill göra debiteringen av PPA-avtalen så enkel som möjligt för våra kunder, så att de får en lättöverskådlig faktura utan oförutsedda kostnader. Därför är vi också mycket glada över att TDC NET har valt oss för att säkerställa en transparent debitering utifrån deras 15 000 mätpunkter.
Peter Lønbro Lehm, Director Customers inom Energi Danmark koncernen.

Just debiteringen av ett PPA är ofta förknippad med stor komplexitet, där en fast inköpt mängd avräknas mot en variabel förbrukning. Dessutom ska allt fördelas på flera olika mätpunkter. I TDC NETs fall rör det sig om väldigt många mätpunkter.

De fyra nya solkraftsparkerna ska vara belägna på Fyn och Jylland, Danmark. 2023 kommer de att leverera 140 GWh el, vilket täcker ungefär 60 % av TDC NET:s förbrukning.

Energi Danmark hanterar 15 000 mätpunkter i TDC NETs PPA

När TDC NET år 2023 får el från fyra nya solcellsparker hanterar Energi Danmark de många mätpunkterna och säkerställer lättöverskådlig debitering för PPA-avtalet.

TDC NET
Pool PPA

När flera företag täcker produktionen från samma nybyggda förnybara anläggning.

Pool PPA
Energi Danmark säkerställer lättöverskådlig debitering för Lundbecks PPA

Det kan finnas flera utmaningar i samband med debitering för PPA:er. Lundbeck ville debiteras för sitt PPA på samma sätt som för ett vanligt elavtal – överskådligt och enkelt. Det säkerställer vi.

Lundbeck
Energi Danmark ingår PPA-avtal med Claus Sørensen A/S

Till skillnad från många andra PPA:er har Claus Sørensen A/S med detta avtal Energi Danmark som direkt motpart. Det innebär att Energi Danmark hanterar hela upplägget och sköter kontakterna med tillverkaren, själva elleveransen och riskhanteringen.

Claus Sørensen

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type EnergiDanmark.Website.Models.GridComponent.ContactPersonModel.