Fiskvandring i Emån - Energi Försäljning Sverige

Mönsterås Kommun – möjliggör fri fiskvandring

Under hösten 2020 avslutades restaureringen av småländska Åby kvarndamm i
Fliseryd, Mönsterås. Det omfattande arbetet finansierades till stora delar av
bidrag från Bra Miljöval via Energi Försäljning Sverige AB och ledde till att
Mönsterås kommun kunde återställa hela vattenmiljön i dammområdet.

Via Energi Försäljning Sverige AB kan företag söka bidrag till sitt miljöarbete. För varje kilowattimme såld el som är Bra Miljöval-märkt avsätts en summa till Naturskyddsföreningens fonder. Fonderna förvaltas av Energi Försäljning Sverige AB men projekten godkänns av Bra Miljöval.

Totalt förvaltar Energi Försäljning Sverige AB tre fonder. Energieffektiviseringsfonden ger bidrag till projekt som minskar elförbrukningen, investeringsfonden ger bidrag för att stödja
investering i hållbar elproduktion och miljöfonden stödjer projekt för att minska vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i vattendrag.

Fonderna ger oss möjlighet att ta del av våra kunders projekt, det är både lärorikt och utvecklande.
Johanna Nilsson, Project Manager Sustainability and Operations på Energi Försäljning Sverige AB
Johanna Nilsson, Project Manager Sustainability and Operations på Energi Försäljning Sverige AB

Miljöfonden – stor ekonomisk hjälp för Mönsterås kommun

Under 2018 förvärvade Mönsterås kommun Åbyfors kvarn med avsikten att restaurera hela vattenområdet. Tanken var att ta ett helhetsgrepp och genomföra stora naturvårdsåtgärder. För att finansiera satsningen sökte Mönsterås kommun bidrag från Energi Försäljning Sverige AB.

Vi är en ganska liten kommun och har begränsade resurser. Bidraget från Energi Sverige Bra Miljöval var helt avgörande för att vi skulle kunna genomföra åtgärderna och dessutom utföra dem så bra som vi faktiskt gjorde.
Joakim Holm, kommunekolog på Mönsterås kommun.

 

 

 

 

 

 

Från stängd kvarndamm till fri fiskvandring

I juli 2019 inleddes arbetet. Bland annat revs sten och block som var gjutet i betong ned, som tidigare hade dämt in vattnet. Betongmuren hade hindrat fisk från att nå sina lekområden längre upp i ån och därmed påverkat den fria fiskvandringen avsevärt. Under restaureringen återskapades även naturliga strömförhållanden och det tillfördes lekgrus vilket både lax och havsöring är beroende av för att kunna leka. På grund av det tidigare instängda vattnet var stränderna i dammen väldigt branta, i naturliga åar är de snarare flacka och oregelbundna vilket även det återskapades i restaureringen. Arbetet genomfördes i två etapper under sensommaren 2019 och 2020, därefter var vattenlivet i ån återställt.

– Tidigare kunde inte fiskarna vandra förbi den gamla dammen åt de miljöerna som finns uppströms, men nu har vi ordnat det och skapat förutsättningar för fri fiskvandring i området för första gången på 150 år, säger Joakim Holm.

Emån – hjärtat i Fliseryd

Under flera hundra år har den sju kilometer långa Emåkvillen haft en rad användningsområden. Förr var Fliserydsborna beroende av ån som transportmedel och även som avlopp på den tiden det var industriområden. Idag ser behoven annorlunda ut och därmed var rivningen av Åbykvarnen minst sagt välbehövd.

– Man kan säga att vi tackar Emån för lånet, nu är det andra värden vi vill ha ut från den. Vi inleder ett nytt kapitel där miljön ska främjas och kanske till och med fisketurismen kan
blomma i Fliseryd framöver, säger Joakim Holm.

Vi har länge tänkt grönt och haft hållbarhet högt på agendan, att detta arbete även ger oss en möjlighet att lära känna våra kunder på ett nytt plan är en bonus. Vi hoppas kunna hjälpa fler av våra kunder att ro sina kreativa hållbarhetsidéer i hamn.
Johanna Nilsson, Project Manager Sustainability and Operations på Energi Försäljning Sverige AB
Johanna Nilsson, Project Manager Sustainability and Operations på Energi Försäljning Sverige AB