Ursprungsgaranti - Energi Försäljning Sverige

Ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Den visar vilken energikälla som elen kommer ifrån. Har ni valt en av våra gröna produkter, Bra Miljöval El eller GOO köper ni 100% förnybar energi. För oss är miljö och hållbarhet viktigt och därför arbetar vi för att produktionen av grön el ska öka.

Enligt lag har elanvändare rätt att få information om ursprunget på den el som användaren köper in och även den miljöpåverkan elproduktionen medför. Eftersom en energimix är under kontinuerlig förändring redovisas ursprunget för föregående kalenderår.

Kunder hos Energi Försäljning Sverige AB som gjort ett aktivt miljöval har nedan koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp – gram CO2/kWh
Energikälla Direkt påverkan Indirekt påverkan Totalt direkt & indirekt
Vattenkraft 0,07 8,52 8,59
Vindkraft 0,81 14 14,81
Solel 0,51 30 30,51
Bioenergi 10 30 40
Kärnkraft 4,2 1,8 6

Källa vatten,vind,sol & bio: Naturskyddsföreningen – Bra Miljöval

Källa kärnkraft: Vattenfall

Kunder hos Energi Försäljning Sverige AB som inte gjort något aktivt miljöval tilldelas NordPools residualmix

Miljöpåverkan 2022

Miljöpåverkan energimix 2022 CO2 (g/kWh) 314,23 Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,000512
Miljöpåverkan residualmix 2022 CO2 (g/kWh) 467,62 Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,00076