Portföljförvaltning - Energi Försäljning Sverige

Portföljförvaltning

Målet för Energi Danmark Securities A/S är att hjälpa företag med effektiv riskanalys på den rörliga energimarknaden. Portföljförvaltning är ett högt prioriterat område inom Energi Danmark Group. Vi har valt att lägga vår förvaltning för samtliga bolag i koncernen i ett eget dotterbolag, Energi Danmark Securities A/S. Med portföljförvaltning ges ett individuellt anpassat avtal efter varje företags behov och riskprofil.

Vi förser alla företag inom Energi Danmark Group med portföljförvaltning och tack vare det har vi en betydande internationell roll i den fortsatta tillväxten och i arbetet med att skapa mervärde för våra kunder i alla länder. Över åren har vi nått en unik position på energimarknaden som leverantör av portföljförvaltning till en rad av de största nordiska företagen. Du kan välja att delta aktivt i prissäkringar och portföljförvaltning eller så hanterar vi det till 100%.

Vi har ett internationellt portföljförvaltningsteam med bas i Köpenhamn, tillsammans har vi mer än 115 års erfarenhet av energimarknaden samlad på ett ställe. Vår ambition är att alltid vara bland de ledande internationella företagen inom portföljförvaltning!

Genom att överlåta förvaltningen åt oss kan företag optimera sina vinster och minimera risken av höga kostnader, och i sin tur fokusera mer på kärnverksamheten.
Mattias Hellberg, Head of portfolio management Energi Försäljning Sverige AB
Mattias Hellberg, Head of portfolio management Energi Försäljning Sverige AB

Vårt mål

är att – i ett nära samarbete med ert företag – ta fram den mest optimala, individuellt anpassade och långsiktiga strategin för er med utgångspunkt i följande faktorer:

  • Företagets förbrukningsmönster
  • Risker
  • Avkastning
  • Marknadssituation

Våra portföljförvaltare – med kunskap om marknaden

Mattias Hellberg
Mattias Hellberg
Head of Portfolio Management
Stefan Andersson
Stefan Andersson
Portfolio Manager
Michael Gesterling
Michael Gesterling
Portfolio Manager