PPA lösning | Ny förnybar energi

PPA: Det enda energiavtal som tillför förnybar energi

Genom att välja en PPA lösning (Power Purchase Agreement) bidrar ditt företag aktivt till att tillföra ny förnybar energi till samhället samtidigt som du prissäkrar din elförbrukning i 10 år till ett fast och attraktivt pris.

Att köpa förnyelsebar energi har länge varit en fråga om att reservera en del av den befintliga energin, vilket har varit ett attraktivt sätt för företag att minska sin miljöpåverkan och sitt koldioxidavtryck. Det allt större intresset för hållbarhet har inte bara ökat efterfrågan på förnybar energi – det har också fått utvecklingen inom vindkraftverk och solceller att ta stormsteg. Det har öppnat nya möjligheter att aktivt delta i den gröna omställningen.En av dessa möjligheter är en PPA (Power Purchase Agreement).

Med ett PPA-avtal tillför ert företag aktivt förnybar energi till samhället. När ni tecknar ett PPA-avtal bidrar ni till att det byggs en ny solcellsanläggning eller vindkraftspark som ska täcka er förbrukning, som också finansieras helt utan subventioner. Med en PPA tar ni hänsyn till miljön samtidigt som ni får ett långsiktigt behovsanpassat elpris. Resultatet blir positivt, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

De senaste åren har vindkraftverk och solceller utvecklats med stormsteg. Det gäller både antal och effektivitet. Det har öppnat nya möjligheter för att delta aktivt i den gröna omställningen.

Energi Försäljning Sverige AB samarbetar med producenter av sol- och vindkraftsanläggningar som kan tillföra ny förnybar energi för att täcka er energiförbrukning. Med en PPA lösning är det vi som sköter om kontakterna med producenten, själva elleveranserna och riskhanteringen.

Varför ska du välja en PPA lösning?

Större förväntningar på hållbarhet har fått fler företag att prioritera sina klimatinsatser och sin CSR-profil. Samtidigt har de senaste årens extremt volatila elmarknad visat hur viktigt ett stabilt pris kan vara för en förutsägbar ekonomi. Med ett PPA kan ni bocka av båda dessa punkter.

Ett PPA-avtal är en energilösning för alla som vill göra en aktiv insats för miljön. Det är nämligen den enda lösningen som låter er tillföra förnybar energi till marknaden, men det är också ett strategiskt vägval för att få stabila energipriser.

En PPA ger ett långsiktigt avtal där ni prissäkrar företagets elförbrukning i 5–15 år till ett stabilt pris. Företaget skaffar det enda energiavtal som garanterar att ni får förnybar energi. Ni får dessutom ett bra material för er CSR-profil och marknadsföring.


> Ny förnybar energi:
Ny förnybar energi produceras för att täcka din elförbrukning, vilket bidrar till att öka mängden förnybar energi i samhället.

> Prissäkring: Du ingår ett långsiktigt fast prisavtal. Du köper el direkt från tillverkaren utanför elbörsen och garanteras därigenom ett attraktivt, lågt pris.

> Stabilitet och hållbarhet: Med en PPA lösning tar du hänsyn till miljön samtidigt som du får ett attraktivt och stabilt elpris.

Hur fungerar en PPA lösning?

Att köpa grön el har hittills handlat om att boka upp en del av den energi som redan existerar.

Vi kan nu erbjuda ett avtal där er miljövänliga el kommer från helt nybyggda anläggningar som uppförts enbart på grund av avtalet. Förutom att avtalet bidrar till koldioxidneutralitet och tillför något verkligt värdefullt till företagets CSR-redovisning kan det också vara ett strategiskt sätt att uppnå låga och stabila energikostnader under många år framöver. Med ett avtal på tio år prissäkrar ni er elförbrukning och slipper påverkas av prisfluktuationer. Ett långsiktigt elavtal med förnybar energi är intressant för företag som är både pris- och miljömedvetna.

Ett PPA-avtal är ett långsiktigt elavtal, men det innebär inte att processen behöver vara besvärlig. Vi på Energi Försäljning Sverige AB kan bidra till att förenkla processen och se till att du får det bästa och mest attraktiva avtalet för ditt företag.

Some alt text
Pool PPA

När flera företag täcker produktionen från samma nybyggda förnybara anläggning.

Pool PPA

Bli en aktiv del i
den gröna omställningen

För företag som vill vara en del i den gröna omställningen

Med en PPA lösning blir ert företag en aktiv del i den gröna omställningen. Avtalet bidrar till koldioxidneutralitet och ansvarstagande för miljön. Vi har kontakt med producenter av förnybar energi som är redo att bygga solcellsanläggningar eller vindkraftverk som täcker era behov. Vi sköter elleveransen och riskhanteringen. Med en PPA lösning produceras den el ni förbrukar vid en solcellsanläggning eller av vindkraftverk i Sverige. Ni får ett officiellt bevis som visar att er el är 100 % hållbar – något som företaget kan använda både internt och externt i varumärkesbyggande

Vill ni veta mer? Kontakta oss