Elproduktion - Energi Försäljning Sverige

Elproduktion

Vår överblick er trygghet

Energi Försäljning Sverige AB följer dag och natt rörelserna på elmarknaden för att kunna ge er bästa möjliga rådgivning om finansiella prissäkringar och riskhantering. Med oss som samarbetspartner får ni en kunskapsbas som gör det lätt att fatta de rätta besluten.

Energi Försäljning Sverige AB erbjuder ärlig, rak och dedikerad rådgivning om möjligheterna med olika energikällor både just nu och för framtiden. Tack vare vår överblick över utvecklingen i marknaden kan våra kunder alltid planera sin verksamhet och optimera möjligheten till vinst.

Elproducent?

Vi kan hjälpa er med balansansvaret för er produktion. Genom oss kan ni både sälja produktion och köpa el med bara en kontakt. Balansansvar för vindkraftsproduktion är ett av våra stora område och vi har idag balansansvar för närmare 500 vindkraftverk.

Vårt erbjudande:

  • Bra tjänster för microproducenter, med betalt för överproduktion och bra elavtal för konsumtion samt en effektiv administration av elcertifikat och ursprungsrätter.
  • Möjlighet till både fastpris på produktionen samt portföljförvaltning för större parker. Vi kan kombinera strategier med er förbrukning för att nå ett så bra elpris som möjligt.
  • Balansansvar för andra produktionsslag kombinerat med mjukvara som optimerar ditt resultat.