My Energy - Energi Försäljning Sverige

My Energy

Överblick med flexibelt statistikverktyg

Som kund hos Energi Försäljning Sverige AB får du tillgång till vårt webbaserade statistikprogram My Energy.

Statistik

I My Energy finns möjlighet att söka och sortera bland era anläggningar för att följa energiförbrukning över tid. Det är möjligt att ta fram statistik ner till timnivå för timmätta anläggningar och ner till månadsnivå för månadsmätta mätare.
För samtliga mätare går det att få fram månads-, kvartals- och årsförbrukning förutsatt att Energi Försäljning Sverige AB levererat elen under den valda perioden. Du kan enkelt skapa egna anläggningsgrupper för en bättre överblick.

My Energy är ett flexibelt statistikverktyg, till stor hjälp för den som aktivt vill arbeta med energieffektivisering och energibesparing. Statistiken visar tydligt om besparingsåtgärderna varit effektiva. Statistiken visas i grafer och tabeller och kan exporteras till Microsoft Excel.

Fakturor 

Här har du överblick över alla dina fakturor och gjorda inbetalningar. Du kan enkelt plocka fram varje anläggnings elfaktura för en viss period.

Marknadsinformation – Du finner daglig marknadsinformation och historiska elpriser. Du kan ta del av våra nyhetsbrev och följa med i den senaste utveckling på elmarknaden.

Prisbevakning – Du kan lägga in egna bevakningsnivåer för elinköp. När önskad nivå nås informeras du på SMS eller mail och du kan ta kontakt med oss för en eventuell säkring av ditt elpris.

Rapporter – Som finansiell kund ser du dina portföljrapporter i My Energy, dessa laddas kontinuerligt upp i programmet.

Vill du få inloggning till My Energy? Maila oss kundnamn, kundnummer och e-mail.