Fakturaservice - Energi Försäljning Sverige

Fakturaservice

Öka kvaliteten på din fakturahantering

Energi Sverige Fakturaservice är en tjänst för företag som vill öka kvaliteten på sin fakturahantering och få hjälp med avstämningen av nät- och elfakturor. Tjänsten innebär att fakturaflödet minskar genom att Energi Försäljning Sverige AB hanterar nätfakturan och vidarefakturerar nätkostnaden på elhandelsfakturan.

Med vår Fakturaservice får ni hjälp att säkerställa kvaliteten på nätfakturor genom att vi kontrollerar pris och volym. Vid eventuella fel på nätfakturorna tar vi diskussionen med nätbolaget och ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Efter genomförd kontroll skickar Energi Försäljning Sverige AB er en specifikationsfil över nätkostnaderna, samt om så önskas, en fil med bokföringsuppgifter till kontaktpersoner i samarbetsbolaget.

Energi Sverige Fakturaservice ger dig

  • Förenklad fakturahantering med ett minskat fakturaflöde
  • En fakturaspecifikationsfil i stället för ett större antal fakturor och möjlighet till bokföringsfil
  • Bättre och mer hanterbar kontroll på era anläggningar

Vi gör din fakturahantering enklare!

Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Head of Administration
Michael Bertoli
Michael Bertoli
Client Coordinator - Invoice Services