Solenergi för företag: Hållbara energilösningar för företag

Solenergi för företag

Solenergi har blivit en alltmer eftertraktad energilösning för företag världen över. Företag kan betydligt sänka elkostnaderna på lång sikt, dessutom kan överskottet av den producerade solenergin säljas tillbaka till elnätet, vilket kan generera intäkter.

Har ni egenproducerad solenergi?

Med egen elproduktion minskar elkostnaderna. Den el ni själv inte förbrukar kan ni sälja vidare till oss. För att sälja överskottet till oss måste vi ha er som elhandelskund, ett produktionsavtal för sol måste också tecknas för att få betalt för er produktion.

Produktionen ligger på en separat anläggning och ni får en faktura för förbrukning och en för produktion. För att underlätta kan vi lägga båda i en samlingsfaktura så att ni får totalbeloppet för er förbrukning minus er produktion på samma faktura.

Fördelarna med att investera i solceller för företag

Att investera i solceller för företag kan innebära flera fördelar. För det första kan det markant minska elkostnaderna på lång sikt, vilket innebär betydande besparingar för företaget. Dessutom kan överskottet av den producerade solenergin säljas tillbaka till elnätet, vilket kan generera extra intäkter. Utöver ekonomiska fördelar bidrar solenergi också till att minska företagets miljöpåverkan genom att använda en ren och förnybar energikälla. Genom att välja solenergi visar företag engagemang för hållbarhet och tar samtidigt ekonomiskt fördelaktiga beslut för sin verksamhet.

Utmaningar med solenergi

Utmaningar med solenergi är att den inte alltid är konstant. Det kommer finnas perioder när dina solceller producerar mer eller mindre än du har behov av. De timmar när du producerar mer än du förbrukar kan vi hjälpa dig sälja överskottet. När ni säljer er överskjutande förbrukning till marknaden hjälper ni samtidigt andra att bli grönare.

Vi är balansansvariga för både förbrukning och produktion vilket innebär att vi kan hjälpa dig med både ett konsumtions avtal och ett produktionsavtal.