Grön energi för företag - Hållbara energilösningar för ditt företag

Grön energi för företag

Energi Försäljning Sverige är er pålitliga partner för grön energi till företag. Vi erbjuder lösningar som möter ert företags hållbarhetsmål och energibehov. Genom att välja grön energi kan företaget inte bara minska sin miljöpåverkan utan också visa sitt engagemang för en hållbar framtid. Kontakta oss idag för att välja hållbart och göra en positiv skillnad för både företaget och vår planet.

Kontakta oss

Bestäm vilken typ av hållbarhetslösning ni vill ha

Det är enkelt att köpa grön energi. Ert företag kan välja mellan flera olika hållbara energikällor. Vi erbjuder lösningar som passar er verksamhet och bidrar till en positiv miljöpåverkan. Som företag kan ni välja förnybar energi från sol, vind, vatten och biogas, ni kan även välja förnybart från en helt ny sol- eller vindkraftspark. Det finns även alternativ som fossilfritt. Genom att välja hållbart kan ni minska era koldioxidutsläpp och bidra till en renare miljö. Ta det första steget mot att minska företagets miljöpåverkan med grön energi.

GoO

GoO – Guarantee of origin, är en ursprungsgaranti som visar källan till den energi ni som företag köper. Väljer ni GoO kan ni köpa energi från förnybara källor som sol, vind och vatten samt fossilfritt.

Bra miljöval el

Vi på Energi Försäljning Sverige samarbetar med Naturskyddsföreningen för att främja Bra Miljöval El. Hållbarhet är en central del av vårt arbete och vi strävar efter att erbjuda våra kunder ett mer hållbart energialternativ. Genom att välja Bra Miljöval El kan företag aktivt bidra till en bättre miljö och stödja projekt för miljöförbättringar. Det finns även möjlighet för våra kunder att finansiera egna miljöprojekt genom miljöfonder hos Naturskyddsföreningen. Vi vill främja miljömärkt el och arbetar för att göra hållbara val tillgängliga för alla.
Mer om bra miljöval el

PPA

Ett PPA-avtal är en energilösning för alla som vill göra en aktiv insats för miljön. Det är den enda lösningen som låter er tillföra förnybar energi till marknaden, men det är också ett strategiskt vägval för att få stabila energipriser. En PPA ger er ett långsiktigt avtal där ni säkrar företagets elförbrukning till ett stabilt pris. Ni skaffar inte bara företaget det enda energiavtal som garanterar att ni får ny förnybar energi. Ni får dessutom ett bra material för er CSR-profil och marknadsföring. Med ett PPA-avtal bidrar ni till att bygga en ny solcells- eller vindkraftpark som producerar förnybar energi. Ju mer förnybar energi vi får in i elnätet, desto lägre priser kan vi potentiellt uppnå. Med ett PPA-avtal gör ni därför en insats för att bidra till ett lägre pris på lång sikt.
PPA avtal

Biogas

Att välja biogas är att välja en 100% hållbar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material, det minskar mängden avfall och genererar samtidigt en förnybar energikälla. Vid förbränning av biogas frigörs koldioxid, men koldioxiden motsvarar den mängd som det organiska materialet absorberar under sin tillväxttid. Genom att välja biogas stödjer ni som kund aktivt hållbar utveckling och minskar behovet av fossila bränslen.
Mer om biogas

Solenergi

Har ni egenproducerad solenergi minskar ni era elkostnader och kan sälja överskottet till oss. För att sälja er överskottsproduktion behöver ni vara elhandelskund hos oss och teckna ett produktionsavtal för solenergi.
Mer om solenergi

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet infördes i Sverige för att främja produktionen av förnybar el. Kvotplikten, som är en fastställd del av elförbrukningen, regleras av en plan från regeringen. Alla elhandelsföretag måste köpa elcertifikat motsvarande sin kvot av elförsäljningen, vilket sedan faktureras slutkunden. Priset på elcertifikat bestäms av marknadens tillgång och efterfrågan och kan handlas på marknaden eller direkt av producenter av förnybar el.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier säkerställer elens källa och indikerar om den är förnybar eller fosilfri. Väljer ni våra hållbara produkter som Bra Miljöval El, GoO eller biogas erhåller ni 100% förnybar energi. Vi prioriterar miljö och hållbarhet och strävar efter ökad produktion av hållbar energi. Enligt lag har användare rätt till information om energins ursprung och dess miljöpåverkan. Ursprunget redovisas för det föregående kalenderåret på grund av den kontinuerliga förändringen av energimixen.

Miljösmart alternativt med grön energi för företag

Att välja grön energi för företaget är inte bara ett miljövänligt val utan också ett smart affärsbeslut. Genom att välja grön energi kan företaget minska sin miljöpåverkan och bidra till att skydda planeten från koldioxidutsläpp och andra skadliga föroreningar. Dessutom kan användningen av grön energi förbättra företagets företagsimage och attrahera kunder och investerare som värdesätter hållbarhet. Grön energi kan också vara kostnadseffektivt på lång sikt, med potential att minska företagets energikostnader och säkra energiförsörjningen för framtiden. Genom att välja grön energi tar företaget ett steg mot en mer hållbar och ansvarsfull verksamhet samtidigt som det främjar en grönare och renare framtid för kommande generationer.

Vi hjälper ert företag till en grönare vardag med grön energi

Med vårt engagemang för hållbarhet och vår expertis inom grön energi kan vi hjälpa ert företag att övergå till en mer miljövänlig och hållbar energiförsörjning. Vi erbjuder lösningar som säkerställer att övergången till hållbar energi blir smidig. Genom att välja grön energi från oss kan ert företag minska sin miljöpåverkan och visa sitt engagemang för en mer hållbar framtid.