Hållbarhet

Hållbarhet

Energi Danmark Group har en allmän miljö- och klimatpolicy som bidrar till utvecklingen av förnybar energi, vi uppmuntrar våra kunder att göra detsamma. Genom att erbjuda miljövänliga alternativ och produkter vill vi spela en aktiv roll i samhället för att lösa dagens globala miljöutmaningar.

Vi erbjuder kunder miljövänlig energi eller så kallade ursprungsgarantier genom vindkraft, vattenkraft, biomassa och biogas. Tillsammans hjälper vi till att belysa behovet av förnybar energi samtidigt som det gör det attraktivt att producera mer förnybar energi.

Vi kan miljövänlig energianvändning