Pool PPA | Ny förnybar energi utan extra kostnader

Pool PPA

Hållbarhet utan extra kostnader

När flera förbrukningskunder får sin el från samma nybyggda förnybara energianläggning kallar vi det för ett pool-PPA (Power Purchase Agreement). Med ett sådant avtal prissäkrar du din elförbrukning i tio år till ett attraktivt, fast pris.

Pool-PPA – även för mindre företag

Med ett pool-PPA tillför ditt företag aktivt ny förnybar energi till samhället – även om ditt företag inte får all el från en nybyggd anläggning. Vi sammanför flera företag tills vi når en kritisk massa som tillsammans täcker produktionen från en nybyggd energianläggning.

De senaste åren har vindkraftverk och solceller utvecklats med stormsteg. Det gäller både antal och effektivitet. Det har öppnat nya möjligheter för att delta aktivt i den gröna omställningen. Energi Försäljning Sverige AB samarbetar med producenter av sol- och vindkraftsanläggningar som kan tillföra ny förnybar energi för att täcka er energiförbrukning.

Så här fungerar ett pool-PPA

  • Energi Försäljning Sverige AB sammanför flera företag för att täcka produktionen från en nybyggd anläggning
  • För kundernas räkning ingår Energi Försäljning Sverige AB avtal med en producent som etablerar ny förnybar energi för att täcka pottens elförbrukning
  • Energi Försäljning Sverige AB sköter kontakten med producenten, själva elleveransen och riskhanteringen
  • Du ingår ett attraktivt, långsiktigt prisavtal
  • Ditt företag framtidssäkras, både vad gäller pris och miljö.
Den här typen av PPA banar väg för att alla företag, stora som små, ska kunna ta emot el från nybyggda anläggningar, även om deras förbrukning inte motsvarar en hel solcells- eller vindkraftspark.
Roger Josefsson, CEO på Energi Försäljning Sverige AB
Roger Josefsson, CEO på Energi Försäljning Sverige AB

Varför välja ett pool-PPA?


> Ny förnybar energi: 
Ny förnybar energi produceras för att täcka just din elförbrukning.
På så sätt bidrar du till att öka mängden förnybar energi i samhället.

> Prissäkring och stabilitet: Du ingår ett långsiktigt fast prisavtal och garanteras ett attraktivt, lågt pris.

> Hållbarhet: Med ett PPA blir ditt företag en aktiv del av den gröna omställningen.
Avtalet bidrar till koldioxidneutralitet och ansvarstagande för miljön.

I slutänden blir resultatet positivt, såväl ekonomiskt som miljömässigt..

Är det dyrt att välja en PPA lösning?

Nej, faktum är att en PPA lösning är billigare än priserna på NordPool/Nasdaq. Din förbrukning debiteras till ett fast, lågt pris.

Är det krångligt att ingå en PPA lösning?

Nej. När du väljer Energi Försäljning Sverige AB som motpart tar vi hand om kontakten med producenten, själva elleveransen och riskhanteringen.

Hur kommer jag igång?

Det tar vanligtvis omkring 6 månader från att ett företag kontaktar oss tills vi har hittat ett projekt som du kan köpa elen från. Producenten bygger en ny förnybar energianläggning, och sedan kan du få el från en nybyggd solcellsanläggning eller en nybyggd vindkraftspark.

Some alt text
PPA lösning

Ska förbrukningen bestå av ny förnybar energi till ett fast lågt pris?

PPA

Grön förbrukning
utan extra kostnad

Att köpa grön el har hittills handlat om att boka upp en del av den energi som redan existerar.

Vi kan nu erbjuda ett avtal där er miljövänliga el kommer från helt nybyggda anläggningar som uppförts enbart på grund av avtalet. Förutom att avtalet bidrar till koldioxidneutralitet och tillför något verkligt värdefullt till företagets CSR-redovisning kan det också vara ett strategiskt sätt att uppnå låga och stabila energikostnader under många år framöver. Med ett avtal på tio år prissäkrar du din elförbrukning och slipper påverkas av prisfluktuationer.

Kontakta Energi Försäljning Sverige