Med Morning Report kan du få en översikt av i vilken riktning elpriserna verkar röra sig

Morning Report

Våra publikationer om energimarknaden förser dig med värdefull kunskap så att du kan fatta de rätta besluten.

Morning Report ges ut varje morgon och här kan du få en översikt av i vilken riktning priserna verkar röra sig just i dag. Vi analyserar utvecklingen på råvaru- och energimarknaderna, tittar närmre på de senaste väderutsikterna, och kommer med en analys av våra förväntningar på dagens priser. Morning Report kan dagligen läsas på Mitt Energi Sverige eller här på hemsidan.