ISO-9001 och 14001 - Energi Försäljning Sverige

ISO 9001 och 14001 certifiering

Som en del i Energi Danmark Group strategi att säkra kvalitet och effektivitet är vi sedan 2014 ISO-certifierade enligt 9001-14001 standard i samtliga bolag inom koncernen. 

För oss innebär ISO-certifieringen ett kvitto för oss själva och våra kunder att vi har tillförlitliga kvalitetsrutiner, en försäkran om att vi arbetar på rätt sätt och effektivt.

Certifieringen tydliggör för våra kunder att de bemöts av samma kvalitet och kunskap inom koncernen oavsett i vilket land de samarbetar med oss. Kvalitén i de uppdrag vi utför är helt essentiellt för våra kunder och att kunna säkerställa leveranser kvalitetsmässigt inom hela Norden är något som ytterligare stärker vår position på marknaden.

Certifieringen i ISO 14001 innebär att Energi Danmark Group har en övergripande internationell standard för miljöpåverkan. ISO 14001 fastställer krav på innehållet i miljöledningssystemet som ska uppfyllas för att erhålla certifieringen. Innehållet omfattar företagets miljöpolitik, planering, uppstart, drift, kontroll och avvikelserapportering samt granskning av ledningen.

ISO 14001 stämmer väl in på Energi Försäljning Sverige ABs satsningar inom miljöområdet. Vi är framgångsrika i vår försäljning av Bra Miljöval El nationellt och certifieringen som sådan stärker oss rent försäljningsmässigt i upphandlingar där kraven på leverantörer vässas kontinuerligt.

ISO 14001 innebär att Energi Danmark Group har en internationell standard gällande miljöpåverkan.