Elcertifikat - Energi Försäljning Sverige

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 i Sverige med syfte att öka elproduktion av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad.

Elcertifikat debiteras på en viss given del av elförbrukningen, den så kallade kvotplikten. Kvotplikten följer en fastställd plan utfärdad av regeringen. Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande kvoten av sin elförsäljning. Kostnaden för detta faktureras slutkunden i samband med elleveransen.

Priset på elcertifikat styrs av tillgång och efterfrågan och handlas på marknaden alternativt direkt av en producent som producerar förnyelsebar el.

Läs mer på Energimyndigheten.se

Fastställda kvoter för följande år