LED-belysning hos PostNord - Energi Försäljning Sverige

LED-belysning hos PostNord


PostNord är en av våra kunder som 2015 beviljades medel ur Energi Sveriges energieffektiviseringsfond.

Efter att ansökan till Naturskyddsföreningen beviljats kunde startskottet för projektet gå. Rent konkret innebar samarbetet mellan PostNord och Energi Försäljning Sverige AB något så vardagligt som byte av belysning. Belysningen i ett 20 000 m2 stort fryslager var i behov av renovering och man såg den dubbla vinsten i byte till LED-lampor. Belysningen lyser dygnet runt och alstrar mycket värme, med LED minskar energianvändningen samtidigt som värmealstringen minskar i förhållande till de tidigare lysrören, på så sätt minskar även kylbehovet i lokalen. Med det ekonomiska projektstödet ur energieffektiviseringsfonden kan den nya LED-belysningen tändas, släckas och dimmas effektivare och samtidigt endast dra en femtedel energi i jämförelse med tidigare belysning. Besparingen beräknas bli så stor att hela investeringen är intjänad inom åtta år.