Minskad energiförbrukning i Tensta - Energi Försäljning Sverige

 –  Hållbar el ger hållbara miljöprojekt

Med stöd från Energieffektiviseringsfonden, som är en av de fonder som finns vid köp av Bra Miljöval, har FastPartner kunnat bidra till sänkt energiförbrukning och ett bättre inomhusklimat för sina hyresgäster. Detta har de lyckats med genom att bland annat solfilma glasgångar och minska kylmaskinernas gångtider. 

Via Energi Försäljning Sverige AB kan företag söka bidrag till sitt miljöarbete. För varje kilowattimme såld el som är Bra Miljöval-märkt avsätts en summa till Naturskyddsföreningens fonder. Fonderna förvaltas av Energi Försäljning Sverige AB men projekten godkänns av Bra Miljöval.

En av Energi Försäljning Sverige AB´s kunder är FastPartner som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Genom energieffektiviseringsfonden har de kunnat göra ett underhållsprojekt i Tensta Centrum som innefattar bland annat solskyddsåtgärder, nya kylmaskiner och värmepumpar. Detta bidrar till sänkt energiförbrukning och ett bättre klimat för hyresgästerna.

Vi kan garantera att el märkt Bra Miljöval följer de hårda krav som finns på hur el ska produceras för att ge så lite miljöpåverkan som möjligt. All produktion är godkänd av Naturskyddsföreningen och enbart el från förnybara källor får ingå i Bra Miljöval-märkt el.
Johanna Nilsson, Project Manager Sustainability and Operations på Energi Försäljning Sverige AB
Johanna Nilsson, Project Manager Sustainability and Operations på Energi Försäljning Sverige AB
Att köpa Bra Miljöval är en självklarhet som stämmer överens med vårt arbete för att lämna så litet klimatavtryck som möjligt. Det är bara en del av vårt samarbete med Energi Sverige, vi har regelbundna möten där vi diskuterar energieffektiviseringar och hållbarhet. Det är ett givande och tagande som utvecklar oss tillsammans
 Svante Hedström, Project and Sustainability Manager, FastPartner
Svante Hedström, Project and Sustainability Manager, FastPartner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många fördelar med el som är märkt Bra Miljöval

Under de senaste sex åren har Energi Försäljning Sverige AB sålt mest Bra Miljöval el i Sverige. Under 2019 levererade vi 2,1 TWh el märkt Bra Miljöval – motsvarande 25 % av all såld Bra Miljöval-märkt el i Sverige under året. 

Hållbarhet är inte längre bara viktigt utan livsviktigt och det är idag en självklarhet för de flesta företag att arbeta aktivt och långsiktigt för att driva sin verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. 

För en del kan det dock vara svårt att veta var de ska börja och hur man bidrar på ett effektivt och för företaget lätt genomförbart sätt. Att välja Bra Miljöval-märkt el är för många ett lätt val då de ser positivt på att det finns möjlighet att få tillbaka en del av de pengar de
betalar för sitt miljö- och klimatarbete.

Vårt långsiktiga och medvetna hållbarhetsarbete har lett till flera positiva och spännande samarbeten med några av våra kunder när de sökt fondmedel ur de miljöfonder som finns. För varje kWh såld el som är Bra Miljöval-märkt avsätts en summa till Naturskyddsföreningens fonder. Fonderna förvaltas av Energi Försäljning Sverige AB men projekten godkänns alltid av Bra Miljöval. Att få ta del av våra kunders projekt är otroligt lärorikt och utvecklande.
Mia Hansson, CEO på Energi Försäljning Sverige AB
Mia Hansson, CEO på Energi Försäljning Sverige AB
Ju fler som väljer miljömärkt el, desto mer medel avsätts till fonder och fler projekt som gynnar miljön kan genomföras. Fastighetsägare som FastPartner gör skillnad genom att ansöka om fondmedel för att minska både sina kostnader och klimatpåverkan. Det är en viktig del för att nå ett hållbart och 100 procent förnybart energisystem.
Jesper Petersson, enhetschef Elenergi på Bra Miljöval