Energiskatt - Energi Försäljning Sverige

Bra att veta om energiskatt

Skattesats för el

  • 2023 39,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 2022 36,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 2021 35,6 öre per kilowattimme för elektrisk kraft
  • 2020 35,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft

Energiskatt

Elnätsföretagen tog över skattskyldigheten från elhandelsföretagen 2018. Skatteutskottet/riksdagen beslutade flytta skattskyldigheten från elhandelsföretag till elnätsföretag från 1 januari 2018. Detta innebär att all energiskatt faktureras kunden från elnätsföretagen. 

Riksdagens beslut gällande energiskatt från år 2017

Alla elhandelskunder ska fr. o m 2017-01-01 faktureras full energiskatt. De reducerade skattesatserna försvinner och ersätts med avdrag och återbetalningar. Om man förbrukar el i stor omfattning inom tillverkningsprocess i industriell verksamhet gör man själv göra avdrag för sin skatt. Dessa avdrag och återbetalningsansökningar görs av kund direkt till Skatteverket.

  • Kunder som är fritagna, dvs 0 skatt, måste fylla i dokumentation och sända till Skatteverket.

Det finns möjlighet att ansöka om att bli frivilligt skattskyldig, detta innebär att man som företag själv deklarerar all energiskatt.