Fakturafrågor - Energi Försäljning Sverige

Bra att veta om våra fakturor

Våra fakturor består av två delar.

 • Sammanställning med information om vilken anläggning fakturan avser. Specifika fakturamärkningar anges här.
 • Specifikation över förbrukning och fakturerade kostnader.

Ert avtal reglerar betalningsvillkor och priser.

Hur vill ni ta emot era fakturor?

 • EDI – Elektroniska fakturor är att rekommendera för kunder med många anläggningar. För mer information om eller anmälan till EDI – Peppol kontakta Natasha Milosavljevic eller maila efs@energi-sverige.se
 • PDF – Vi skickar era fakturor till angiven mailadress. Maila efs@energi-sverige.se och uppge kundnummer samt mailadress för fakturor.
 • Samlingsfaktura – Fördelaktigt för er med flera anläggningar som vill spara tid och bara betala en faktura. Anläggningsspecifikationerna medföljer fakturan. Skriv till efs@energi-sverige.se ange kundnummer samt vilka anläggningar som ska ingå i samlingsfakturan.

Begrepp som kan vara bra att känna till

 • Effektreservsavgift – en avgift som tas ut mellan den 16 november och 15 mars, under vardagar mellan kl. 06.00 – 22.00, d.v.s. under den period på året när elnätet är som hårdast belastat. Avgiften är en försäkran där eSett garanterar leverans även då elnätet är som högst belastat.
 • Elcertifikatsavgift – en lagstadgad kostnad med syfte att främja utbyggnaden av elproduktion från miljövänliga energikällor. Priset styrs av marknadens utbud och efterfrågan.
 • Förbrukningsavgift – en avgift för förbrukning och underhåll till eSett.
 • Elområde – Sverige är indelat i fyra elområden där priserna kan variera vid olika tidpunkter. Indelningen ger en indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att motsvara förbrukningen i just det området. Man vill även minska behovet av att transportera elen långa sträckor. Produktion och efterfrågan styr priset.

På din faktura hittar du information om

 • Fakturerad period, ditt elpris
 • Förbrukning för perioden
 • OCR nummer, anges vid betalning
 • Myndighetsavgifter
 • Totalt fakturerat belopp
 • Förfallodatum, då betalningen ska vara Energi Försäljning Sverige AB tillhanda

Bra att veta om betalningspåminnelser

Vi arbetar dagligen med uppföljning av kundreskontran och i de fall vi saknar betalning för en faktura skickar vi efter två dagar ut en betalningspåminnelse.

Vad gör jag om jag får en påminnelse?

 • Om fakturan är betald, kontrollera att korrekt OCR-nummer är angivet. Skulle någon siffra hamnat fel, kontakta oss så söker vi betalningen. Ibland kan ni behöva skicka in en kopia på er betalning.
 • Saknar ni fakturan? Logga in på My Energy och hämta er fakturakopia, saknar ni inloggning skriv till efs@energi-sverige.se så beställer vi inloggning till er.

Betalningspåminnelser ska betalas omgående, saknar ni fakturan finns uppgifter för betalning på påminnelsen och fakturakopia kan därefter hämtas i My Energy.

Om påminnelsen inte betalas i tid skickas kravet vidare till Ropo Capital Sweden AB, som därefter skickar ut ännu ett krav. Vid krav från Ropo Capital Sweden AB vänder ni er till dem vid frågor samt betalar fakturan och kostnaderna direkt till dem.

Ropo Capital Sweden AB – Öppet vardagar kl. 8:00 – 17:00
Tel: 010 – 174 01 90
info@ropocapital.se

Har du fakturafrågor?
Inloggning till My Energy - meddela ditt kundnummer och e-mail