Kort om oss - Energi Försäljning Sverige

Energi Försäljning Sverige AB

Energi Försäljning Sverige AB är en stark aktör på den svenska el- och gasmarknaden inom företagssektorn. Vi har Energy Risk Advisers med stor erfarenhet från branschen, Portfolio Managers med en gedigen grund att stå på och Client Coordinators som svarar på våra kunders frågor och underlättar administrationen. Våra Client Coordinators arbetar som direkta kontaktpersoner mot kund, ett av våra mål är att kunderna alltid ska veta vem de ska vända sig till i olika frågor. Vi vill underlätta kommunikationen på alla plan!

Möt oss

Som medarbetare på Energi Försäljning Sverige AB är vi stolta över våra arbetsinsatser och hur vi lyckas hjälpa våra kunder att optimera sin energiaffär. Vi är engagerade och vi vill alla tillföra våra kunder kunskap, kraft och kvalitet.

Energy Risk Adviser

Våra Energy Risk Advisers arbetar för att sprida kunskap vad gäller ditt företags el- och gasavtal. Våra medarbetare inom försäljning är specialiserade inom vissa kundsegment och har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer som strävar efter en samarbetspartner inom energifrågor där det krävs engagemang, kreativitet och vilja att skräddarsy avtalslösningar som passar kundspecifika behov.

Portfolio Manager

Våra Portfolio Managers är aktiva, bidragande medarbetare inom vårt internationella förvaltningsteam med bas i Köpenhamn. De är i hög grad närvarande i våra svenska kunders behov och avtal. Med gedigna erfarenheter av vilka krafter som styr och påverkar elmarknaden samt med kompetensstark rådgivning och precision för vad som innebär ett optimalt elavtal är de till stor hjälp för våra kunder.

Client Coordinator

Våra Client Coordinators sköter alla löpande frågor för våra kunder, som leverantörsbyten, fakturaservice, statistik, fakturering och rapporter. De är specialiserade inom ett eller flera områden – allt för att du som kund ska få så kvalitetsinriktad service och rådgivning som möjligt. De skräddarsyr rutiner och processer som blir lönsamma för just ditt företags behov.