Fastpartner - Ett givande samarbete med mål att minska klimatavtrycket

 – Ett givande samarbete med mål att minska klimatavtrycket

Fastpartner AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i hela Sverige. De har varit kund hos Energi Försäljning Sverige AB sedan 2018 och har nyligen förlängt avtalet. Vi har frågat Fastpartner om orsaken till att de valde oss från början och anledningen till att de förlänger avtalet.

Vi letade efter en elleverantör som vi kunde samarbeta med och utveckla vårt arbete med energieffektivisering samt minska vårt klimatavtryck. Vi gjorde en helhetsbedömning där kostnad, samarbete och klimatpåverkan var viktiga faktorer. Vår huvudsakliga uppgift är att förvalta, hyra ut lokaler och utveckla våra fastigheter och ett minskat klimatavtryck har varit viktigt för oss under många års tid. Energi Försäljning Sverige samt Naturskyddsföreningen möter upp väldigt bra med Bra Miljöval och vi anser att Energi Försäljning Sverige kan förvalta vår ”Elportfölj” på ett bra sätt.
Fredrik Thorgren, Regionchef vid Fastpartner
Fredrik Thorgren, Regionchef vid Fastpartner

Öppen och kontinuerlig dialog ger förtroende till samarbetet

Fastpartner uppskattar den öppna och kontinuerliga dialog om de frågeställningar som är aktuella i såväl stora som små frågor. Förtroendet mellan parterna är en viktig del av samarbetet, det ger möjligheter att lösa de utmaningar som kommer och att fortsätta jobba mot gemensamma mål.

Energi Försäljning Sverige hjälper oss med att utveckla vårt sätt att handla el kostnadseffektivt med en förståndig riskbedömning. Vi diskuterar tillsammans och får bra råd på vägen. De har dessutom kommit med bra input i nya frågor på energiområdet. Vi ser att vi i vårt framtidiga samarbete utvecklas tillsammans och finner nya lösningar t.ex mer egenproduktion av el.
Svante Hedström, Hållbarhets- och Projektchef vid Fastpartner.