Portföljförvaltning med lång erfarenhet

Minska dina energikostnader med hjälp av vår portföljförvaltning

Energi Försäljning Sverige AB har en heltäckande portföljförvaltning med produkter som är anpassade efter olika företags behov. Med allt mer volatila elpriser är det tjänster som ger företag en bättre överblick av sin energiförbrukning och därmed också kostnaderna.

Genom att överlåta förvaltningen åt oss kan företag optimera sina vinster och minimera risken av höga kostnader, och i sin tur fokusera mer på kärnverksamheten.
Mattias Hellberg, Head of portfolio management Energi Försäljning Sverige AB
Mattias Hellberg, Head of portfolio management Energi Försäljning Sverige AB

En snabbrörlig marknad

Tidigare har det varit enklare att själv kunna analysera marknaden och priserna har varit mindre volatila. Idag, menar Mattias Hellberg, är det en mer komplex situation och det kräver tid och dedikation för att få en klar överblick av det rådande läget.

I och med att en stor del av den energi som används idag kommer ifrån förnybara källor är det också svårare att förutspå hur marknaden kommer att påverkas och se ut.

– I den bästa av världar vill vi hinna se ändringarna innan de sker, så att vi kan förvalta våra kunders portföljer på bästa sätt. Det är en svår balansgång eftersom priserna påverkas av många faktorer som politiska beslut, råvarupriser och vädret. Marknaden är beroende av så många parametrar att det kan vara svårt för kunderna att avgöra när det är bäst att köpa, säger Mattias Hellberg.

Anpassade modeller

Allt fler fossila bränslen, så som kol, olja och gas, fasas bort och större vikt läggs vid till exempel sol-, vind- och vattenkraft. I och med det skiftet blir det allt svårare för företag att förutspå vad deras energikostnader kommer att landa i, vilket kan leda till oönskade överraskningar i form av höga priser. Vi har lång erfarenhet av portföljförvaltning, och hjälper bland annat stora industrier som har hög energiförbrukning, över en gigawattimme, att skräddarsy strategiska lösningar.

Tillsammans med kunden tar vi fram en plan och anpassar en modell utifrån deras förutsättningar, vi går igenom deras behov och tittar på hur förbrukning ser ut i dagsläget och vi tar också fasta på vilken risknivå de är villiga att lägga sig på. Sedan analyserar vi marknaden och lägger en plan för framtida energiinköp.
Michael Gesterling, Portfolio Manager Energi Försäljning Sverige AB
Michael Gesterling, Portfolio Manager Energi Försäljning Sverige AB

Lång erfarenhet väger tungt

Energi Försäljning Sverige AB, som tillhör Energi Danmark Group, har en gedigen erfarenhet av portföljförvaltning av energi. Vår kompetens sträcker sig över hela Norden och Tyskland och vi ligger i framkant när det kommer till produktutveckling. Eftersom vi lägger mycket resurser på analys har vi en god kännedom om hur man prissätter kraft och kan hantera den komplexa marknaden som råder. Som portföljförvaltningskund får du, förutom en anpassad plan för dina energiinköp, också ett team bestående av en förvaltare, en avtalsansvarig och en client koordinator som hjälper till med fakturafrågor och andra typer av administrativa tjänster.

Vi har alltid korta kontaktvägar och hög servicegrad. Eftersom många av oss har arbetat med det här i närmare 20 år besitter vi specialkompetens och strävar alltid efter att även utbilda våra kunder. Kunden blir därmed delaktig och vi kan tillsammans jobba fram de bästa lösningarna för just dem.
Mattias Hellberg, Head of portfolio management Energi Försäljning Sverige AB
Mattias Hellberg, Head of portfolio management Energi Försäljning Sverige AB

Olika modeller med olika fördelar

 • Diskretionär portföljförvaltning
  • Professionella förvaltare hanterar all elrisk på bästa sätt utifrån givna riskramar. Detta innebär att kundens resurser kan läggas på kärnverksamheten och resultatet innebär en optimering av företagets elkostnader.
 • Traditionell portföljförvaltning
  • Skapar förutsägbara priser med begränsad risk, vilket underlättar budgetarbetet. Kunden kan dessutom vara delaktig i dialog med förvaltaren.
 • Finanspool
  • Denna modell kombinerar både rörligt och fast pris där optimering sänker snittinköpet. Mindre kunder kan få en professionell förvaltning via inköp på en gemensam tidpunkt med övriga i poolen. Denna modell är unik i sin struktur och finns både som fysisk och finansiell produkt.
 • Indexförvaltning
  • En garantiprodukt som säkerställer att kunden aldrig betalar mer än marknadens genomsnittliga prisförväntan för en tidsperiod men med möjlighet till en lägre kostnad. 
Mattias Hellberg
Mattias Hellberg
Head of Portfolio Management
Michael Gesterling
Michael Gesterling
Portfolio Manager
Stefan Andersson
Stefan Andersson
Portfolio Manager